11 Małopolska BOT w paśmie Lubomira

11 Małopolska BOT
w paśmie Lubomira
archiwum 11 MBOT

Około 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej weźmie udział w szkoleniu w paśmie Lubomira w dniach 16-17 marca oraz 23-24 marca

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej utworzona została decyzją Ministra Obrony Narodowej. Tą samą decyzją Brygada otrzymała imię gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”. Małopolscy „terytorialsi” przejęli i z honorem kultywują tradycje Zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet” (1940–1944).

Wojska Obrony Terytorialnej dziedziczą co prawda tradycje Armii Krajowej, a etos formacji budują w oparciu o wartości wyznawane przez swoich bohaterskich poprzedników, w szkoleniu jednak stawiają na nowoczesność. Wprowaadzają innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim rozwiązaniem, nie stosowanym dotychczas w innych rodzajach sił zbrojnych, jest np. wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które kształcą instruktorów WOT. Nowoczesne jest uzbrojenie, a także sprzęt wojskowy, przeznaczony do szkolenia żołnierzy.

Takie właśnie szkolenie odbędzie się w marcu w paśmie Lubomira na całej jego długości – od szkoły podstawowej nr 4 w Myślenicach do przełęczy Sucha Polana.