119 wyjazdów OSP w Bęczarce

119 wyjazdów OSP w Bęczarce

Rekordową w swojej historii liczbę wyjazdów odnotowała jednostka OSP w niewielkiej Bęczarce. Były one efektem działań zabezpieczających w strefie zagrożenia ptasiej grypy na początku ubiegłego roku, kiedy to druhowie dwa razy dziennie musieli polewać maty dezynfekujące

Jednostka liczy łącznie 27 druhów, w tym 10 kobiet. W minionym roku zakupiła radiostacje nasobne z zestawem podhełmowym oraz czujnik czadu. Z pomocą finansową gminy dokończony został remont poddasza, do którego przeprowadziła się świetlica wiejska, a we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bęczarka Razem” wykończona została łazienka na poddaszu, zakupiono nowe stoły i krzesła. Wykonano również prace ziemne i ogrodnicze wokół budynku. Straż prowadziła pogadanki i pokazy sprzętu ratowniczego dla dzieci i dorosłych, w tym podczas pikniku rodzinnego i festynu strażackiego. Brała udział w uroczystościach wiejskich i parafialnych, zabezpieczała drogę krzyżową ulicami wsi.

W planie na bieżący rok znalazły się takie przedsięwzięcia, jak: szkolenia druhów, założenie klimatyzacji w sali głównej i świetlicy, budowa boiska sportowego we współpracy z UMiG, zakup mundurów koszarowych.

W zebraniu sprawozdawczym jednostki uczestniczyli goście: burmistrz Maciej Ostrowski, Jan Kantor z zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP, prezes Stowarzyszenia „Bęczarka Razem” Izabela Kutrzeba. Sprawozdanie przedstawili prezes Wojciech Jamrozik i skarbnik Krzysztof Burda.

W dyskusji burmistrz zwrócił uwagę na konieczność pozyskiwania nowych członków i omówił planowane gminne uroczystości obchodów 100-lecia niepodległości oraz budowę Muzeum Niepodległości jako wotum mieszkańców z tej doniosłej okazji. Również on nawiązał do planowanej budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią. Gmina planuje 4 takie inwestycje: w Bęczarce, Zasani, Jasienicy i Trzemeśni. Wszyscy goście dziękowali druhom za ich zaangażowanie i współpracę ze środowiskami wiejskimi oraz składali im życzenia udanego roku.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)