13 Opłatek Maltański

Region 14 stycznia 2020 Wydanie 2/2020
13 Opłatek Maltański

We współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach oraz Związku Kawalerów Maltańskich, zorganizowano po raz 13 Opłatek Maltański.

Wydarzenie miało miejsce w dniu 12 grudnia 2019r. w gościnnej restauracji „Grzybek” w Stróży, a wzięło w niej udział 48 osób dorosłych oraz 48 dzieci. Wśród gości witaliśmy Hannę Wesołowską-Starzec koordynatora ogólnopolskiego projektu Opłatek Maltański, Bożenę Wesołowską członka Zakonu Maltańskiego, Mateusza Sudra zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, Ks. Kanonika Zdzisława Balona proboszcza parafii Narodzenia NMP w Myślenicach, jak również Marzenę Pietrzak dyrektora ZPO w Głogoczowie.

Patronat honorowy objął JE Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski metropolita krakowski oraz Jerzy Baehr prezydent związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Podczas wigilii panował nastrój uroczysty, ale równocześnie życzliwy i serdeczny. Nie zabrakło wzruszających momentów, zarówno podczas wystawionych przez dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej jasełek, jak i podczas składania sobie życzeń w symbolicznym geście łamania opłatkiem oraz wspólnego kolędowania. Ogromną radość sprawiła dzieciom wizyta Św. Mikołaja, który przyniósł wyczekiwane prezenty. Na zakończenie, także dorośli otrzymali swoje prezenty. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, za ich życzliwość i zaangażowanie w ten ogólnopolski projekt.