135 lat OSP Śródmieście

26 czerwca 2008 Wydanie 22/2008
135 lat OSP Śródmieście
Podczas uroczystości na myślenickim Rynku wręczono medale i wyróżnienia, fot. Ryszard Sobkowicz

Jubileusz 135-lecia świętowała najstarsza Ochotnicza Straż Pożarna w naszym regionie – OSP Myślenice-Śródmieście. Podczas uroczystości na myślenickim Rynku w dniu 7 czerwca wręczono medale i wyróżnienia wyróżniającym się druhom i osobom wspierającym straż i poświęcono nowy samochód strażacki.

Uroczystą Mszę św. w intencji straży i strażaków odprawił w myślenickim Sanktuarium ks. dziekan Karol Jarosz w asyście ks. Leszka Harasza, który wygłosił kazanie okolicznościowe. Podkreślił w nim rolę tradycji w kształtowaniu obecnych postaw. Przeszłość jednostki zapisana jest szlachetnymi czynami i ofiarną służbą. W imieniu wspólnoty mieszkańców dziękował druhom ochotnikom, że to szczytne dzieło jest kontynuowane i się rozwija. Zaznaczył bardzo dobre wyposażenie jednostki i wysoką sprawność ratowników. Ich gotowość pracy społecznej jest szczególnie cenna w czasach, gdy większość ludzi zabiega o prywatne korzyści. Podkreślił również wychowawcze działania OSP i obecność młodzieży oraz dzieci w szeregach jednostki. Na zakończenie życzył błogosławieństwa Bożego i Bożej opieki. Podczas mszy grała Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Myślenice pod batutą Zygmunta Rozuma, od momentu powstania ściśle związana z tą jednostką.

Powitania

Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli w rytm melodii granych przez orkiestrę na Rynek, gdzie odbyła się dalsza część świątecznego programu. Dowódcza uroczystości – naczelnik jednostki Roman Ajchler dowodził musztrą. Wprowadził sformowaną kompanię honorową i kolumnę pocztów sztandarowych oraz złożył raport zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Janowi Tajdusiowi. Następnie podniesiono na maszt flagę państwową, a prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP Andrzej Burzawa powitał przybyłych gości, m.in. senatora RP Stanisława Bisztygę, posłów na sejm RP Wiesława Wodę i Marka Łatasa, zastępcę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Jana Tajdusia, Komendanta Powiatowego PSP Sławomira Kaganka, Komendanta Powiatowego Policji Zbigniewa Filiczaka, przewodniczącego powiatowej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego Tadeusza Szydlaka, członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniewa Kozłowskiego, starostę powiatu myślenickiego Stanisława Chorobika, przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Tomala, kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Tadeusza Rabskiego, dziekana Dekanatu Myślenickiego ks. prałata Karola Jarosza, burmistrza Macieja Ostrowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Grabowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, a zarazem prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Jana Podmokłego, właściciela Zakładu Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „Wędzonka” Jozefa Górkę i ks. Leszka Harasza.

Szczególnie serdeczne słowa powitania prezes skierował do Rodziców Chrzestnych nowego samochodu; Małgorzaty i Grzegorza Gomulaków, Haliny i Antoniego Dyczkowskich, Magdaleny i Jana Dziadkowców, Danuty i Tadeusza Batków, Krystyny i Ireneusza Pędziszów, Bogumiły i Jerzego Sidorów, Jadwigi i Jerzego Kasperczyków, Ireny Dąbrowskiej i Zbigniewa Krzysztowskiego oraz Anny i Zbigniewa Papierzów.

Ponadto serdecznie powitał wszystkie jednostki OSP przybyłe na uroczystość wraz z naczelnikami, prezesami i pocztami sztandarowymi, członków honorowych i czynnych jednostki, Reprezentacyjną Orkiestrę Dętą Miasta i Gminy Myślenice wraz z kapelmistrzem Zygmuntem Rozumem, wszystkich mieszkańców Myślenic, sponsorów jednostki oraz wszystkie osoby przybyłe na uroczystość.

Po powitaniu głos zabrał prezes jednostki Franciszek Szilder, który przedstawił w skrócie ważniejsze momenty z historii jednostki (jego wystąpienie publikujemy na s. 5).

Odznaczenia

W uznaniu zasług wybitnych działaczy strażackich OSP Myślenice-Śródmieście Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP nadało najwyższe odznaczenia Związkowe: złote, srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali następujący druhowie: Grzegorz Gomulak, Rozalia Ajchler, Michał Motyka, Wiesław Zając i Krzysztof Polewka.

Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: Jerzego Grabowskiego, Mariusza Szildera i Krzysztofa Pająka.

Brązowym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został druh Antoni Musiał.

Dekoracji dokonał poseł Wiesław Woda – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali następujący druhowie: Wojciech Olesek, Mateusz Wątorek, Czesław Mołda i Adam Rogowiec. Dekoracji dokonał st. bryg. Jan Tajduś - Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.

Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP przyznał ponadto odznaki „Za wysługę lat”:

Za 45 lat - Wojciechowi Hodurkowi, za 40 lat - Tadeuszowi Baranowi, za 35 lat – Andrzejowi Górce i Edwardowi Wiśniewskiemu. Odznakę za 15 lat służby otrzymali: Tadeusz Makselan, Wiesław Zając, Michał Motyka, Krzysztof Polewka, Mariusz Szilder, Adam Wątorek i Sebastian Wiśniewski, a za 10 lat – Janusz Chronowski, Krzysztof Pająk, Czesław Mołda. Dekoracji dokonał Jan Podmokły - prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP

W dowód uznania i wielkiej wdzięczności za wkład na rzecz rozwoju i wyposażenia jednostki w nowoczesny sprzęt, co przyczyniło się do przywrócenia jej dawnej świetności, Zarząd OSP Myślenice-Śródmieście postanowił wręczyć burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu - Honorowemu Prezesowi Jednostki – pamiątkowy „Kordzik” z dedykacją.

Wyrazem wdzięczności dla osób wspomagających działalność były również Dyplomy Honorowe wręczone przez prezesa Franciszka Szildera następującym osobom: Stanisławowi Brylińskiemu, Jerzemu Grabowskiemu, Józefowi Górce, Ludwikowi Starzakowi, generałowi Sewerynowi Dyji i st bryg. Janowi Tajdusiowi oraz Rodzicom Chrzestnym.

W imieniu odznaczonych głos zabierał Tadeusz Makselan, który podziękował za wyróżnienie i zapewnił o dalszej pełnej gotowości odznaczonych do działania na rzecz jednostki i społeczeństwa.

Poświęcenie nowego wozu bojowego

Następnie poświęcony został nowy średni samochód pożarniczy 4x4 marki „Mercedes”. Wniosek OSP Myślenice Śródmieście o zakup samochodu poparty został finansowo przez burmistrza, Radę Miejską, Zarząd Główny ZOSP RP, mieszkańców Myślenic oraz sponsorów jednostki. Samochód symbolicznie przekazali jednostce w imieniu głównych fundatorów: Maciej Ostrowski i Wiesław Woda. Samochód przeznaczony jest do ratownictwa drogowego. Jak zgodnie podkreślano, obecnie jednostka w Myślenicach-Śródmieściu jest jedną z najlepiej wyposażonych na terenie powiatu myślenickiego. W imieniu jednostki samochód odebrał prezes Franciszek Szilder i przekazał pod opiekę kierowcy Krzysztofa Polewki. Nowy wóz bojowy poświęcił ks. prałat Karol Jarosz. Do pełnienia roli Rodziców Chrzestnych zaproszono; Małgorzatę i Grzegorza Gomulaków, Halinę i Antoniego Dyczkowskich Magdalenę i Jana Dziadkowców, Danutę i Tadeusza Batków, Krystynę i Ireneusza Pędziszów, Bogumiłę i Jerzego Sidorów, Jadwigę i Jerzego Kasperczyków, Irenę Dąbrowską i Zbigniewa Krzysztowskiego oraz Annę i Zbigniewa Papierzów.

Podziękowania

W tej części uroczystości głos zabrali goście. Słowa gratulacji dla jednostki, podziękowań za ofiarną służbę, kultywowanie szczytnych tradycji oraz życzenia wszelkiego powodzenia w działaniach jednostki oraz w życiu prywatnym i zawodowym druhów przekazał Stanisław Bisztyga. Andrzej Burzawa odczytał list gratulacyjny od prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka. Wiesław Woda gratulował dorobku jednostce i seniorom, gratulował burmistrzowi trafnych decyzji wspomagających rozwój jednostki, a Andrzejowi Burzawie dziękował w sposób szczególnie serdeczny. Podkreślił jego zasługi i zaangażowanie: „buty zdarł, by ten samochód dojechał do Myślenic”. Podziękował też zawodowej straży za dobrą współpracę z ochotnikami. Z kolei Marek Łatas podkreślił, że jednostka w Śródmieściu była wzorem dla innych, będąc najstarszą jednostką w naszym powiecie i jedną z pierwszych w Małopolsce. Pogratulował odznaczonym i burmistrzowi, twierdząc, ze działania samorządu Myślenic na rzecz straży ochotniczych są wzorem dla całej Polski. Starosta Stanisław Chorobik wręczył jednostce list gratulacyjny, a burmistrz Maciej Ostrowski dziękował za odznaczenie i słowa uznania. Przekazał także druhom list gratulacyjny od Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary. Podziękował strażakom za pomoc, m.in. w zabezpieczaniu imprez masowych organizowanych przez gminę. Ta pomoc jest szczególnie ważna ze względu na przyjętą strategię rozwoju gminy jako atrakcyjnej turystycznie. Głos zabierał także Jan Tajduś, który przekazał podziękowania, gratulacje i życzenia w imieniu własnym i Komendanta Małopolskiego PSP. Życzenia i gratulacyjny list okolicznościowy wręczył prezesowi również Komendant Powiatowy PSP Sławomir Kaganek.

Uroczystości jubileuszowe zakończyły wpisy do Księgi Pamiątkowej, a zaproszonych gości podjęto w strażnicy wspólnym posiłkiem.

Ryszard Sobkowicz