16 marce (poniedziałek)

16 marce (poniedziałek)

W dniu 16 marca o godzinie 18.05 do SKKP PSP w Myślenicach wpłynęło zgłoszenie informujące o pożarze samochodu osobowego po uderzeniu w słup energetyczny w miejscowości Lipnik na drodze powiatowej. Na miejscu zdarzenia stwierdzono zderzenie samochodu osobowego z słupową stacją transformatorową, w wyniku którego 5 osób zostało poszkodowanych.

Samochód znajdował się poza jezdnią na dachu, stacja transformatorowa objęta była pożarem. Działania przybyłych strażaków z JRG Myślenice, OSP Lipnik, OSP Wiśniowa polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru stacji transformatorowej z wykorzystaniem gaśnic proszkowych, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanym. Następnie podjęto działania wytyczenia i zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca LPR, oświetlenia miejsca zderzenia, przeszukania terenu w celu wykluczenia ewentualnych dodatkowych osób biorących udział w zdarzeniu. Służby pogotowia energetycznego odłączyły zasilanie stacji transformatorowej. Czynności KPP prowadzono do czasu przekazania poszkodowanych pod opiekę ratowników Zespołów Ratownictwa Medycznego. Na miejscu przeprowadzono sorpcję płynów i usunięto skutki zdarzenia z jezdni.

16-23 marca- pożary lasów

W ciągu ostatniego tygodnia 16 – 23 marca odnotowano 21 interwencji związanych z gaszeniem traw. Działania gaśnicze prowadzono po otrzymaniu dyspozycji od dyżurnego operacyjnego z SKKP PSP w Myślenicach. W akcjach gaśniczych udział brały miejscowe zastępy OSP oraz JRG. Pożary miały miejsce w gminach: Sułkowice – 9; Myślenice – 3; Siepraw – 2; Dobczyce – 2; Lubień – 2; Pcim – 1; Wiśniowa – 1; Tokarnia – 1. Ilość pożarów powstających w poszczególnych miejscowościach gmin jest na bieżąco analizowana. Komenda Powiatowa PSP czyni starania, aby proceder wypalania traw został zlikwidowany. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komendą Powiatową Policji, jak również rozważamy wariant utworzenia posterunków czasowych JRG tam gdzie dochodzi do największej liczby pożarów w celu szybkiego podjęcia interwencji po zgłoszeniu i złapania podpalaczy na gorącym uczynku.

mł. bryg. Roman Ajchler