18 lat strażackiego krwiodawstwa

18 lat strażackiego krwiodawstwa
16 druchów, którzy oddali 20 i więcej litrów krwi zostało odznaczonych Złotymi Odznakami Fot. Fot. R. Sobkowicz

Zasługi strażackich honorowych krwiodawców naszego powiatu docenione zostały podczas uroczystości w Krzczonowie w niedzielę 9 czerwca. Najofiarniejsi otrzymali złote, srebrne i brązowe medale. Była to też okazja do wręczenia odznaczeń strażackich.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w intencji inicjatora akcji „Krew darem ratowników dla dzieci poszkodowanych w wypadkach” ś.p. Andrzeja Burzawy i krwiodawców, odprawionej przez powiatowego kapelana strażaków ks. Józefa Orawczaka w asyście ks. proboszcza Jana Dziubka. Lekcje mszalne odczytali strażacy, a kazanie wygłosił ks. proboszcz. Nawiązał w nim do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, który działa poprzez Chrystusa mocą Boga Ojca oraz do symbolicznego wymiaru krwi, jako życia. Poprzez analogię do krwi przelanej przez Zbawiciela na krzyżu, mówił o cennym darze krwi oddawanej dla ratowania życia człowieka. Rozważania zakończył modlitwą św. Augustyna do Ducha Świętego. Na uroczystość przybyły delegacje jednostek powiatu myślenickiego, w tym poczty sztandarowe OSP Krzczonów, Zawadka i Tokarnia. Grała orkiestra OSP Krzczonów.

Po Mszy św. spotkanie jubileuszowe w szkole w Krzczonowie prowadził Roman Ajchler – naczelnik OSP Myślenice-Śródmieście i oficer komendy powiatowej PSP, a przybyłych gości powitał wójt gminy Tokarnia Marek Kluska i prezes powiatowy Jan Podmokły. Obecni byli m.in. Małgorzata Ptak, kierownik myślenickiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, dyrektor SP ZOZ Adam Styczeń, radni wojewódzcy Stanisław Bisztyga i Robert Bylica, zastępca komendanta powiatowego PSP Wojciech Murzyn, kapelan powiatowy strażaków ks. Józef Orawczak, ks. proboszcz Jan Dziubek, a także burmistrzowie i wójtowie gmin oraz przedstawiciele zarządu powiatowego i jednostek OSP powiatu myślenickiego.

Po powitaniu przybyli wysłuchali krótkiego koncertu uczniów krzczonowskiej filii szkoły muzycznej w Czasławiu, a następnie prezes powiatowy ZOSP RP przedstawił historię szlachetnej akcji strażackiego krwiodawstwa, która w ciągu minionych 18 lat przyniosła 7.700 litrów krwi. Przebadanych też zostało 280 potencjalnych dawców szpiku kostnego. Swoje wystąpienie prezes Jan Podmokły zakończył podziękowaniami dla kierownictwa i pracowników Centrum Krwiodawstwa, którzy w ciągu tych 18 lat przeprowadzili aż 340 niedzielnych akcji pobierania krwi. – To prawie rok pracy społecznej – podkreślił.

W trakcie uroczystości uhonorowano krwiodawców, którzy wyróżnili się największą ilością oddanej krwi: za 20 litrów i więcej złote odznaki otrzymało 16 osób, za 15 litrów – srebrne – 19 osób, a za 10 litrów – brązowe – 39 osób.

Przy tej szczególnej okazji Złotym Znakiem Związku odznaczony został Roman Ajchler, a brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – Ewa Rozwadowska z OSP Łyczanka. Ponadto odznaki Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Myślenickiej otrzymali: Stanisław Wróbel, Marek Gabzdyl, Maciej Ostrowski, Edward Zadora, Ryszard Dudzik i Edward Hobot.

Pogratulowano również jednostkom OSP z Poręby i Łyczanki nagród w ogólnopolskim konkursie św. Floriana za podejmowane przez nich projekty integrujące społeczność lokalną – OSP Poręba za świetlicę środowiskową w strażnicy, a OSP Łyczanka za projekt „Teatralne ożywienie strażnicy”.

Spotkanie jubileuszowe zakończyły wystąpienia gości, którzy dziękowali za szlachetne i konsekwentnie prowadzone przedsięwzięcie strażackiego krwiodawstwa oraz gratulowali efektów: Stanisława Bisztygi, Edwarda Zadory, Małgorzaty Ptak i Adama Stycznia, a wszystkim przybyłym serdecznie podziękował wójt Marek Kluska.

Głównymi organizatorami uroczystości była gmina Tokarnia i Zarząd Powiatowy ZOSP RP.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)