25 lat Domu Pomocy Społecznej

25 lat Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach istnieje już 25 lat. Z tej okazji 7 czerwca postanowiono zorganizować jubileusz połączony z 12. już turniejem memoriału Tadeusza Piekarza - założyciela tego domu

Na zaproszenie dyrektora domu Kazimierza Zachwiei odpowiedzieli: m.in. zarządcy placówki - starosta Józef Tomal i wicestarosta Tomasz Suś; dyrektor szpitala w Myślenicach Adam Styczeń, p.o. dyrektora PUP Izabela Młynarczyk oraz burmistrz Piotr Pułka z sekretarz gminy Małgorzatą Dziadkowiec.

Jak zwykle na turnieju pojawiły się dzieci Tadeusza Piekarza - Małgorzata i Tomasz z wnukami założyciela DPS-u. Przybyło wielu ludzi związanych i współpracujących z harbutowickim DPS-em i jemu życzliwych, m.in. dyrektorzy szkół, członkowie SWON Kolonia, uczniowie - wolontariusze oraz oczywiście uczestnicy turnieju.

Zaproszeni goście zabierali głos, wręczali upominki, gratulowali pięknego jubileuszu i dziękowali za to, że ten dom istnieje, że działa, że panuje w nim taka wspaniała, spokojna i rodzinna atmosfera. Burmistrz złożył na ręce dyrektora list gratulacyjny, a na ręce byłej dyrektor Krystyny Stolarskiej bukiet kwiatów - w podziękowaniu za te wszystkie lata pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Obdarowana wspominała pierwsze lata funkcjonowania placówki.

Na koniec części oficjalnej wystąpili podopieczni - grupa teatralna przygotowana przez Agnieszkę Tolę Słomkę, która wyreżyserowała spektakl pt. „Byczek Fernando”. Potem reprezentanci różnych DPS-ów i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Małopolski wzięli udział w turnieju sportowym na terenie harbutowickiego DPS-u. Zwycięzcy otrzymali puchary, pamiątkowe medale i upominki.

jgk