300 tys. na działkę w Jaworniku

Miasto 1 października 2019 Wydanie 36/2019
300 tys. na działkę w Jaworniku

Odpady będą częściej wywożone, z jednakową częstotliwością przez cały rok, a odpady wielkogabarytowe i m.in. opony, także od maszyn rolniczych, będą bez limitu odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Te uchwały były m.in. przedmiotem obrad pierwszej części sesji rady miejskiej, która trwa w chwili, gdy nasza gazeta wysyłana jest do druku.

Szczegóły regulaminu i częstotliwości wywozu (które będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.) oraz relację z sesji opublikujemy w kolejnym numerze „Gazety Myślenickiej”.

Anna Witalis-Zdrzenicka