4 czerwca 1989 roku

4 czerwca 1989 roku
Od lewej; Eugeniusz Pacyna, Adam Gawęda, Ziemowit Kalinowski, Krzysztof Pietrzyk, Stanisław Cichoń, Zbigniew Papierz z żoną Anną i dziećmi, Teresa Jednaka, Maria Miłek, Stanisław Nowacki z córką, Władysław Piwowarczyk, Jerzy Krzywoń, Władysław Fornalik Fot. Fot. Z archiwum Z. Kalinowskiego

Tego dnia „miliony Polaków zadały przy pomocy kartki wyborczej śmiertelny cios komunistycznej dyktaturze”.

Po raz pierwszy od 1939 r. Polacy zadecydowali o swoim losie i o niepodległym bycie swojego państwa. Choć nie były to w pełni demokratyczne wybory, a Polska z dnia na dzień nie odzyskała swojej suwerenności, to był to dotkliwy cios wymierzony w komunistycznych włodarzy tego kraju. To był swoisty plebiscyt, który uruchomił ważne i trwające do dnia dzisiejszego procesy budowy: normalnej gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego i odzyskiwanie niepodległości. Jak efekt domina doprowadził do „jesieni ludów” w krajach komunistycznej Europy Wschodniej, zburzenia muru berlińskiego i w końcu upadku komunizmu. Wychodziliśmy z poprzedniego systemu z potwornie zniszczoną gospodarką i zastraszonym, nie znającym swojej wartości społeczeństwem, które nadal dopiero uczy się życia w wolności i demokratycznym porządku.

Po terrorze stanu wojennego w maju 1989 r. reaktywowała się w Myślenicach NSZZ „Solidarność”. Jako przewodniczący Biura Wyborczego Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Myślenicach stanął Krzysztof Pietrzyk, by wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, w wierze i prawdzie, prowadzić „Solidarność” do zwycięstwa wyborczego. O wolne mandaty w okręgu, do którego należały Myślenice, walczyli Józefa Hennelowa i Jan Rokita z drużyny Lecha Wałęsy oraz Leszek Moczulski z Konfederacji Polski Niepodległej. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat toczyła się prawdziwa walka na plakaty i ulotki. Mężowie zaufania dopilnowali, aby nie doszło do fałszerstw w komisjach wyborczych i innych „chochlików”, których dopuszczali się w poprzednich latach komuniści.

Zwyciężyli kandydaci „Solidarności”. Biuro Wyborcze przekształciło się w Komitet Obywatelski Ziemi Myślenickiej, którego siedziba mieściła się w Myślenicach, nad kinem, obecnie Dom Katolicki im. ks. prałata Józefa Bylicy. Powstała „Gazeta Lokalna” (fenomen w skali całego kraju, później przekształciła się w „Gazetę Myślenicką”). Komitet ten w maju 1990 r. wygrał w wybory samorządowe w Myślenicach i tym samym doprowadził po 45 latach do odsunięcia komunistów od władzy w naszym mieście. Jakby nie oceniać, było to niezwykle i ważne wydarzenie w historii Polski i Myślenic. Właśnie minęło 30 lat.

Ziemowit Kalinowski Ziemowit Kalinowski Autor artykułu

Obywatel Miasta Myślenice (z dziada i pradziada). Historyk z wykształcenia i zamiłowania. Dawniej działacz antykomunistycznej, niepodległościowej opozycji. Badacz oporu antykomunistycznego na ziemi myślenickiej.