4 sygnały świadczące, że warto zmienić pracę

4 sygnały świadczące, że warto zmienić pracę

Zmiana pracy wiąże się zwykle ze znacznym stresem, spowodowanym nagłym przeobrażeniem życia zawodowego, a często i rodzinnego. Poszukiwanie nowego zajęcia może być wynikiem kryzysu w dotychczasowej firmie czy planowanymi zwolnieniami, ale także chęcią dokonania zmiany. Po czym poznać, że przyszedł czas na znalezienie sobie nowego zajęcia?

Rozwój zawodowy i osobisty

 Pierwszym sygnałem, który powinien być impulsem do poszukiwania nowego zatrudnienia, jest brak perspektyw rozwojowych. Dotyczy to szczególnie osób ambitnych, które nie lubią stać w miejscu, ale oczekują nowych wyzwań, poszerzania kompetencji i realizacji zadań adekwatnych do swoich umiejętności. Jeśli pracujesz na tym samym stanowisku już długi czas, wykonując monotonne czynności – pomyśl o zmianie miejsca zatrudnienia.

 Z pojęciem rozwoju wiąże się nieodłącznie kwestia podnoszenia kwalifikacji. Brak szkoleń czy blokowanie pracownikom dostępu do różnych form dokształcania to także jedne z najczęstszych przyczyn poszukiwania nowego pracodawcy. Innym aspektem jest niedocenienie osób, które same zainwestowały w swoje kompetencje, decydując się na różne formy doskonalenia zawodowego. Z pozyskaniem nowych umiejętności powinien wiązać się awans lub chociaż wzrost wynagrodzenia. Jeśli w twojej firmie nie ma takich praktyk, spróbuj swoich sił u innego pracodawcy.

Niesatysfakcjonująca pensja

 Zarobki zwykle są ogromnym impulsem do zmiany pracy. Wystarczy, że porównasz swoją pensję z innymi pracownikami czy sprawdzisz, ile płaci konkurencja, abyś zaczął się rozglądać za nowym pracodawcą. Jeśli chcesz uzyskiwać wysokie zarobki w Krakowie – zobacz jakiej pracy szukać.. Warto jednak pamiętać, że wysokość oczekiwanego wynagrodzenia, a realia rynkowe mogą się znacznie różnić, dlatego też najpierw zweryfikuj, jaką kwotę rzeczywiście możesz zarabiać w nowej firmie.

 Demotywująco działa również brak jasnego systemu premiowania i nagradzania. W wielu firmach jest to przyczyna odchodzenia nawet bardzo dobrych i doświadczonych pracowników. Nie czując się więc właściwie
doceniany za zrealizowanie wszystkich założonych przez szefa celów, spróbuj podjąć negocjacje w tym zakresie. Jeśli nie przyniosą oczekiwanego efektu – rozważ zmianę zatrudnienia na miejsce, w którym mechanizmy motywacji finansowej pracowników są standardem.

Trudne relacje w zespole

O trudnych relacjach na linii pracownik – pracownik lub szef – pracownik napisano tysiące opracowań. Nadal jednak na porządku dziennym są napięte stosunki w zespołach, znacznie utrudniające codzienne realizowanie obowiązków. Sytuacja ta wiąże się bezpośrednio ze stresem towarzyszącym przychodzeniu do pracy, który w dłuższej perspektywie jest druzgocący dla kondycji psychicznej i fizycznej pracownika.

 W takim przypadku nie tylko warto, ale trzeba rozważać zmianę zatrudnienia. Praca w Krakowie jest na wyciągnięcie ręki, a jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie – z jej znalezieniem nie będziesz mieć najmniejszych problemów. Nieustanne konflikty działają nie tylko demotywująco, ale także obniżają poczucie własnej wartości oraz przyczyniają się do szybkiego wypalenia zawodowego.

 Jeśli nie czujesz się spełniony w obecnej pracy, nie odczuwasz satysfakcji z jej wykonywania, a codzienne przychodzenie do firmy traktujesz jedynie w kategorii obowiązku – czas pomyśleć o zmianie pracy. Rynek otwiera ogromne możliwości – zrób więc pierwszy krok w stronę nowego zawodowego życia i znajdź zajęcie, które spełni twoje wszystkie oczekiwania.