Akcja

5 milionów złotych na oczyszczalnię

Region 28 sierpnia 2018 Wydanie 30/2018
5 milionów złotych na oczyszczalnię

Gmina Tokarnia podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” o wartości blisko 5 mln zł. Pracę zakończą się pod koniec przyszłego roku

Przedmiotem projektu jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni. W ramach inwestycji powstaną: dwa reaktory biologiczne typu przepływowego w technologii niskoobciążeniowego osadu czynnego o łącznej przepustowości 300m3/doba z instalacją do usuwania piasku ze ścieków podczyszczonych, budynek stacji odwadniania i higienizacji osadów, infrastruktura drogowa ora stacja ścieków dowożonych.

W trakcie prac budowlanych modernizacji będą podlegały istniejące już: pompownia ścieków surowych (montaż automatycznej kraty mechanicznej oraz dodatkowych pomp), budynek oczyszczalni (instalacja nowych urządzeń oraz rurociągów technologicznych wraz z koniecznym wyposażeniem) oraz ciąg technologiczny (montaż instalacji do usuwania piasku ze ścieków podczyszczonych mechanicznie).

Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom Gminy Tokarnia nowej rozbudowanej oczyszczalni ścieków dostosowanej do aktualnych potrzeb aglomeracji o łącznej przepustowości 480 m3/d. Długofalowym społeczno-gospodarczym oddziaływaniem projektu będzie poprawa jakości wód, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców regionu.