#50 lat tworzą miasto

Region 18 czerwca 2019 Wydanie 22/2019
#50 lat tworzą miasto
Wyróżnieni tytułem Zasłużony dla gminy Sułkowice; od lewej: Danuta Kostowal-Suwaj, Aleksandra Korpal – prawnuczka odznaczonego pośmiertnie wójta Jana Bochenka i pierwszy burmistrz Sulkowic Adam Gumularz – później starosta powiatu myślenickiego Fot. fot. A. Witalis-Zdrzenicka

Swój złoty jubileusz Sułkowice obchodzą przez cały ten rok, wprowadzając akcenty rocznicowe do różnych wydarzeń (z hasłem #50 lat tworzymy miasto), a kulminacją obchodów – choć jeszcze nie ich zwieńczeniem – była uroczystość w sobotę 15 czerwca.

Uroczysta sesja i garść historii

Rozpoczęła ją uroczysta sesja rady miejskiej, podczas której radni m.in. obejrzeli prezentację ukazującą, jak rozwijało się miasto i jego społeczność od 1969 roku.

Prezentację tę, podobnie jak jej część pierwszą, zaprezentowana na grudniowej sesji rady, a obrazującą rozwój osiedla, który przygotował je do przyjęcia praw miejskich, opracowała Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. dra Józefa Sadzika i Maciej Ziembla – twórca Sułkowickiego Archiwum Cyfrowego przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Sułkowic Kowadło.

Sułkowice legitymują się prawami miejskimi od półwiecza, ale samą miejscowość księgi świętopietrza wymieniają w 1325 roku, co oznacza, że już wówczas była to wieś ludna. Przez stulecia najbardziej znana była z tradycji kowalskich, a od końca XIX wieku – z jednej z dwóch najstarszych szkół zawodowych na ziemi krakowskiej – szkoły kowalskiej, która w tym roku świętuje swoje 125-lecie. Na bazie Towarzystwa Kowali założonego w 1884 r. powstała fabryka Kuźnia, która do dziś jest ważnym ośrodkiem przemysłowym Sułkowic. Tradycję kowalską kontynuują też inne zakłady przemysłowe oraz warsztaty rzemieślnicze, a o dawnej „kowolce” przypomina prowadzona przez bibliotekę Izba Tradycji.

Z 50-letniej historii miasta aż 30 tworzył samorząd gminny na czele z burmistrzami: Adamem Gumularzem (8 lat), Józefem Mardausem (8 lat), Piotrem Pułką (12 lat) i obecnie Arturem Grabczykiem. Przewodniczącymi rady miejskiej byli kolejno: Jan Socha, Władysława Kołodziejczyk, ś.p. Józef Frosztęga, Marian Przała, Piotr Pułka, Jan Socha, Wiesław Moroń, Jan Socha i obecnie Waldemar Wolski.

O siłę jedności

Po sesji radni udali się do kościoła na Mszę św. w intencji miasta Sułkowice i jego mieszkańców. Ks. dziekan Edward Antolak nawiązał w kazaniu do uroczystości Trójcy Świętej, wskazując na twórczą siłę jedności w przymierzu z Bogiem. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewnił znakomity sułkowicki chór Apassionata.

Uroczyście w serdecznej atmosferze

Oficjalne uroczystości z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości zorganizowane zostały na obszernym parkingu przy kościele. Przybyłych powitali burmistrz Artur Grabczyk i przewodniczący rady miejskiej Waldemar Wolski, a świąteczne spotkanie prowadziła Iwona Dzidek. Sułkowice gościły w tym dniu wicewojewodę Zbigniewa Starca, radnych małopolskich Stanisława Bisztygę i Roberta Bylicę, wicestarostę Andrzeja Pułkę, burmistrzów, wiceburmistrzów i wójtów gmin powiatu myślenickiego oraz sąsiedniej Lanckorony, a także panią wiceburmistrz świętującego nadanie praw miejskim w tym samym dniu Libiąża, księży rodaków oraz Obywateli Honorowych miasta i gminy. Myślenice reprezentował wiceburmistrz Mateusz Suder. Goście przybyli na jubileusz z gratulacjami, pamiątkowymi upominkami i życzeniami dalszego dynamicznego rozwoju miasta.

W krótkim wystąpieniu burmistrz Artur Grabczyk podkreślał zasługi wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że dziś Sułkowice są tętniącym życiem miastem, dynamicznie rozwijającym się, ambitnie i z nadzieją patrzącym w przyszłość.

– Już dziś tworzymy następne 50-lecie – mówił, zapraszając do współpracy wszystkich mieszkańców i przyjaciół.

„Zasłużony dla gminy Sułkowice”

Rada miejska uhonorowała trzech laureatów tytułu „Zasłużony dla gminy Sułkowice”, wręczając im dyplom i statuetkę. Otrzymali je: pośmiertnie wójt Sułkowic od 1893, długoletni prezes Towarzystwa Kowali w Sułkowicach (odebrała wnuczka Aleksandra Korpal), pierwszy burmistrz Sułkowic i współtwórca samorządu gminy po przełomie lat 90. XX wieku Adam Gumularz oraz Danuta Kostowal-Suwaj za jej pełną oddania pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i animację oraz prowadzenie wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wspomagania Osób Niepełnosprawnych Kolonia oraz wieloletnią pracę z młodzieżą.

Wystawa, koncert i sułkowicka krzonówka

Uroczystościom towarzyszyła wystawa okolicznościowa Sułkowice – moje miasto przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic Kowadło we współpracy z gminą i twórcami wspomnianej wyżej prezentacji multimedialnej. Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach raczyło gości wyborną sułkowicką krzonówką – produktem tradycyjnym wpisanym na listę Ministra Rolnictwa, a wystąpiła dla nich orkiestra dęta pod batutą Andrzeja Moskala przy Sułkowickim Ośrodku Kultury oraz uczniowie sułkowickich klas szkoły muzycznej w Czasławiu.

Anna Witalis-Zdrzenicka