6 września 1939 roku. Wojska okupanta wkraczają do Myślenic

6 września 1939 roku. Wojska okupanta wkraczają do Myślenic

6 września 1939 roku. Ulica Niepodległości. Wojska okupanta wkraczają do miasta. W tle płonące domy myśleniczan.

„Na ogół dominowały negatywne zachowania okupanta. Żołnierze bez ostrzeżenia strzelali do uciekających i ukrywających się cywilów, podpalali domy. Ranny został m.in. Jakub Niedźwiedź, mieszkający przy ul. 3 Maja, który ukryty za drzewem chciał zobaczyć wkraczające oddziały niemieckie. Wjeżdżający od Jasienicy patrol na motocyklu ostrzelał go.” (…) „Tuż za wspomnianym patrolem podążała kolumna pojazdów. Ukryta przy drodze (polska) obsługa działka przeciwpancernego przepuściła patrol i otwarła ogień do pojazdu opancerzonego jadącego na czele kolumny.

Pierwszy strzał unieruchomił pojazd, wybuch drugiego pocisku zapalił go.” (…) „Po zajęciu miasta drogi prowadzące do niego zabezpieczone zostały przez niemieckie posterunki uzbrojone w broń maszynową. Wkraczający do Myślenic żołnierze niemieccy żądali od ludności jedzenia i napojów, przy czym mieszkańcy musieli najpierw sami ich spróbować, gdyż obawiano się zatrucia. Zdarzały się również przypadki, że myśleniczanie w obawie o swój los z własnej woli częstowali żołnierzy niemieckich. Jedną z takich osób była pani Helena Wójtowicz, która jako ośmioletnie dziecko podawała maszerującym żołnierzom jabłka. Jeden z nich zwrócił się do niej czystą polszczyzną aby podziękowała matce. W poszukiwaniu żywności oraz paszy dla koni żołnierze wchodzili do domów, stodół i obór, rekwirując ją bez pokwitowania. Wszystkie budynki musiały być otwarte, w przeciwnym razie podpalano je. Rekwirowano środki transportu z przeznaczeniem dla niemieckiej armii. Napotykanych mężczyzn rewidowano w poszukiwaniu broni.”

Prezentowany fragment zdjęcia jest publikowany w Polsce po raz pierwszy i pochodzi z prywatnych zbiorów kolekcjonerskich Myśleniczanina Józefa Stanisława Błachuta.

Zainteresowanych wydarzeniami z tego okresu polecamy VII rozdział „Monografii Myślenic” wydanej w 2012 roku, która jest ambitną próbą przedstawienia całej historii miasta od czasów najdawniejszych aż do nam współczesnych. Można ją nabyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ks. Jana Kruczka w Myślenicach przy ulicy Adama Mickiewicza 17.

Józef Stanisław Błachut Józef Stanisław Błachut Autor artykułu

Rodowity myśleniczanin, fotograf dokumentalista, pasjonat historii miasta oraz ludzi z nim związanych. Kolekcjoner starych pocztówek i fotografii Myślenic.