Osiem gimnazjów do likwidacji

Miasto 26 stycznia 2017 Wydanie 3/2017
Osiem gimnazjów do likwidacji
8 GIMNAZJÓW DO LIKWIDACJI

Likwidacja gimnazjów, ośmioklasowe szkoły podstawowe, czteroletnie liceum, pięciostopniowe technikum – tak w skrócie wygląda uchwalona już ustawa o reformie edukacji, z którą musi się zmierzyć także myślenicki magistrat. Jak reforma będzie wyglądać w mieście i gminie Myślenice?

- Reformę musimy przeprowadzić tak, aby jak najmniej ucierpiały na tym dzieci. Ich dobro jest dla nas najważniejsze - na spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych w Gminie Myślenice podkreślał burmistrz Maciej Ostrowski. Wraz z naczelnikiem Wydziału Edukacji Pawłem Lemaniakiem przedstawili wstępną koncepcję reformy oświaty w gminie. Władze miasta nie ukrywają, że czekają nas ciężkie decyzje. - Jedno jest pewne; chcemy, aby jak najmniej nauczycieli oraz pracowników administracji, czy obsługi straciło pracę. - zapowiadają.
 
Prawie 30 milionów na poprzednią reformę oświaty

Wprowadzona pod koniec lat dziewięćdziesiątych reforma oświaty w Myślenicach pochłonęła blisko 30 milionów złotych. Na jej potrzeby niektóre budynki budowano od podstaw. Dzisiaj sieć placówek oświatowych w gminie jest bardzo dobrze rozwinięta, funkcjonuje w niej obecnie 19 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. W samych tylko gimnazjach pracuje ponad 200 nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz obsługi.

Co się stanie ze szkołami?

Od początku roku szkolnego 2017/18 siedem szkół gimnazjalnych zostanie zlikwidowanych - przekształconych w szkoły podstawowe. Według projektu przygotowanego przez magistrat gimnazja w Bysinie, Głogoczowie, Jaworniku, Krzyszkowicach, Trzemeśni i Gimnazjum numer 2 na Osiedlu 1000-lecia zostaną włączone w strukturę funkcjonujących w tym samych budynkach szkół podstawowych.

Gimnazjum nr 1 wchłonięte przez Szkołę Podstawową nr 2

Specyficzna sytuacja będzie miała miejsce w Szkole Podstawowej numer 2, w której struktury włączone zostanie Gimnazjum nr 1, co powoduje, że szkoła będzie dysponować dwoma budynkami. O przydziale oddziałów klasowych do budynków zadecyduje dyrekcja szkoły. Nie można pozwolić na migrację uczniów między szkołami, dlatego to nauczyciele będą musieli dostosować się do przemieszczania ze Szkoły Podstawowej nr 2 do budynku obecnego gimnazjum. Według ustawy, na czas wygaszenia gimnazjów uczniowie pozostają w swoich obecnych placówkach edukacyjnych. Od nowego roku szkolnego pozostają już tylko druga i trzecia klasa, pod ich świadectwem ukończenia gimnazjum pieczątkę podbije dyrektor szkoły podstawowej.

Gimnazjum nr 3 do likwidacji

To jeden z niewielu budynków budowanych na potrzeby wprowadzania poprzedniej reformy i powołania do życia gimnazjów - był budowany „od zera”. Do gimnazjum na Zarabiu uczęszczają uczniowie z okolic Zarabia i Chełmu, ale także z Borzęty, Droginii i Osieczan. Po wprowadzeniu reformy oświaty w każdej z tych miejscowości funkcjonować będzie ośmioklasowa Szkoła Podstawowa, przez to w wielu przypadkach nieuniknione jest wprowadzenie zmianowości, gdyż szkoły te nie są dostosowane dla klas 1-8. Uczniowie będą musieli wymiennie uczyć się zarówno od rana, jak i na popołudniową zmianę.

Co w takim razie z budynkiem Gimnazjum nr 3?

Burmistrz Myślenic rozważa możliwość utworzenia w tym budynku nowej szkoły średniej: - Liceum Ogólnokształcącego, w tym jednak wypadku potrzebna jest zgoda Starostwa Powiatowego. Będę rozmawiał na ten temat ze starostą - zwłaszcza, że w 2019 roku uczniowie z dwóch roczników (trzecia gimnazjum oraz ósma klasa szkół podstawowych) jednocześnie pójdą do szkół średnich, które już dzisiaj są przepełnione. Warto zastanowić się nad nowym liceum dla dobra dzieci z naszej gminy - dodał burmistrz Maciej Ostrowski.

Rozmowy z rodzicami, uczniów czeka zmianowość

Władze samorządowe w ramach przygotowywania projektu sieci szkół na potrzeby reformy edukacji przeprowadziły już część konsultacji społecznych z rodzicami, radami rodziców w różnych miejscowościach, mówiąc m.in. o tym, że w przypadku zachowania małych szkół na terenach wiejskich, w niektórych przypadkach nie obejdzie się bez zmianowości. Takie sytuacje mogą mieć miejsce np. w Borzęcie, Osieczanach i Bęczarce. W szkole podstawowej na Chełmie początkowo zaproponowano utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych i wprowadzenie klas 1-3, ale rodzice nie zaakceptowali takiego rozwiązania.
 
7 dyrektorów traci pracę, ósmy za dwa lata

W świetle nowej ustawy, swoje funkcje straci aż siedmiu dyrektorów gimnazjów, którzy staną się wicedyrektorami w szkołach podstawowych. Dyrektorzy podstawówek z mocy prawa pozostaną na swoich stanowiskach. Trudno jednak określić ilu pracowników obsługi i administracji oraz nauczycieli straci pracę, gdyż likwidacja gimnazjów pociągnie za sobą redukcję etatów. Ósmy dyrektor straci swoje stanowisko 1 września 2019 roku.

Nie będzie nadgodzin dla nauczycieli

Trudno mówić o wygaszeniu szkół bez ograniczenia etatów, zarówno nauczycielskich, jak i niepedagogicznych. Reforma zakłada, że nauczyciele nie będą mogli liczyć na nadgodziny, a niejednokrotnie na ich etat może składać się praca w dwóch szkołach lub nawet więcej. Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne posunięcia rządu w tej sprawie, przede wszystkim na nowy program nauczania. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o szczegółach. Jedno jest pewne – chcemy, aby jak najwięcej obecnych pracowników oświaty i obsługi nie zostało bez pracy i środków do życia.

Do zatwierdzenia zaproponowanej przez burmistrza nowej sieci szkół potrzebne są uchwała Rady Miejskiej oraz akceptacja Kuratorium Oświaty. Kuratorium wstępnie zaakceptowało zaproponowaną sieć szkół. Najbliższy czas będzie wytężoną pracą nie tylko samorządowców, ale także dyrekcji placówek oświatowych, które póki co mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących programu nauczania, ilości godzin poszczególnych przedmiotów oraz ewentualnych redukcji etatów dotyczących wygaszania funkcjonujących już blisko 20 lat gimnazjów.

W chwili zamykania tego numeru Gazety Myślenickiej podczas obrad komisji Edukacji Kultury i Sportu trwała dyskusja burmistrza i radnych z nauczycielami pracującymi w Gimnazjum Nr 1 na temat utworzenia Szkoły Podstawowej nr 1. Więcej na ten temat w kolejnych wydaniach.