7 września: 80-ta Rocznica Walk Obronnych

80-ta Rocznica Walk Obronnych na Przedmurzu Krakowa w Głogoczowie. W ramach obchodów Msza św. w kościele w Głogoczowie, złożenie kwiatów na grobie wojennym poległych Strzelców Podhalańskich i piknik patriotyczny.