Życzenia Wielkanocne

90 ton kamieni w powietrzu

Region 4 grudnia 2018 Wydanie 43/2018
90 ton kamieni w powietrzu

W Biertowicach przy użyciu specjalistycznego dźwigu przeniesiono w całości kapliczkę z 1809 roku! Została usadowiona na nowych fundamentach, które są wyższe niż stare, co ma zapobiegać zalewaniu i jej podtapianiu, a tym samym jej dalszemu niszczeniu

Była to najtrudniejsza część projektu pod nazwą: utworzenie przystanku turystycznego oraz miejsca integracji mieszkańców poprzez przeniesienie i renowację kapliczki domkowej pw. Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach. Inwestorem jest miejscowa parafia. Całkowita wartość zadania wynosi 192.925 zł z czego kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 98.700 zł. Wykonawcą zadania jest firma „Pro-Art” Artur Wiśnicz Beata Wiśnicz z Jasienicy. Projekt zostanie ukończony w czerwcu przyszłego roku.

Zadanie polega na przeniesieniu i odnowieniu kaplicy poprzez wykonanie robót rozbiórkowych, zabezpieczenie ścian i sklepienia przed przeniesieniem, wykonanie robót żelbetowych, przeniesienie kapliczki, wykonanie robót dachowych, wymianę stolarki drzwiowej, położenie nawierzchni z kostki betonowej, okładziny kamiennej, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Kapliczka usytuowana jest przy drodze głównej nr 956. W obliczu kataklizmu i chorób, które pod koniec XVIII w. zaczęły nawiedzać Biertowice, postanowiono przybliżyć się do Boga, budując przydrożną kapliczkę, w której można było nawet odprawiać mszę. Mieszkańcy wybudowali ją z kamieni, na spoinie glinianej, na rzucie kwadratu o boku 315 cm, grubości ścian 60 cm wraz ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, niszą ołtarzową, ścianami szczytowymi i wieżyczką. Miała pokrycie w postaci gontu drewnianego. Wewnętrzne wymiary to 1,85 x1,85 m. Zmieści się w niej do trzech osób. W kapliczce umieszczony jest obraz Maryi z różańcem w dłoni i to ona - Matka Boża Różańcowa stała się patronką tego miejsca i całej wioski.