99. rocznica policji z awansami i medalami

99. rocznica policji z awansami i medalami

Bardzo uroczyście obchodziła swoje tegoroczne święto myślenicka policja, podkreślając 99. rocznicę powstania tej instytucji, przypadającą w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski.

W celebrach na myślenickim Rynku we wtorek 24 lipca wziął udział Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, a wydarzenie stało się okazją do wręczenia odznaczeń oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe

Na Rynku stanął poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji, a splendoru tym obchodom dodawała ponadto Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice. Uroczystości obserwowało wielu mieszkańców. Świąteczny apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru KPP Myślenice, zameldowania komendantowi wojewódzkiemu gotowości do uroczystości przez prowadzącego musztrę honorową podinsp. Tomasza Sawskiego, podniesienia flagi państwowej na maszt i odegrania przez orkiestrę hymnu Polski.

Pamięć i wdzięczność

Prowadzący apel asp. sztab. Szymon Sala przypomniał okoliczności powstania Policji Państwowej i postać rozstrzelanego przez NKWD w Twerze w kwietniu 1940 r. Komendanta Policji Państwowej w Myślenicach w latach 1936-1939 kpt. Piotra Jurczaka.

Przemówienie powitalne wygłosił Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach insp. Maciej Kubiak. Również i on nawiązał do postaci kpt. Piotra Jurczaka. Przypomniał, że zawód policjanta jest wyjątkowy, nie jest zwyczajną profesją, lecz wymaga powołania do tej służby i wielu poświeceń, a głównym celem policji - tak instytucji, jak jej funkcjonariuszy i pracowników - jest bezpieczeństwo mieszkańców. Kończąc wystąpienie, złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, dziękując im za pełnioną służbę. Dziękował też za współpracę i obecność m.in. kapelanowi policjantów ks. Józefowi Orawczakowi, komendantowi Straży Miejskiej w Myślenicach Tomaszowi Burkatowi, przedstawicielom Państwowej Straży Pożarnej z komendantem Sławomirem Kagankiem na czele i Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządom powiatowemu i gminnym oraz przedstawicielom wszystkich służb i instytucji, z którymi policja współpracuje na co dzień.

Odznaczenia i awanse

99. rocznica powołania stała się okazją do wręczenia odznaczeń oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe. Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach mł. insp. Maciej Kubiak otrzymał awans na stopień inspektora, a jego pierwszy zastępca Piotr Dara - na stopień młodszego inspektora.

Łącznie podczas uroczystości akty mianowania na wyższe stopnie wręczono 30. funkcjonariuszom: w korpusie oficerów starszych i młodszych - 6. funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów - 19., w korpusie podoficerów - 18., w korpusie szeregowych - 3. Awans na wyższy stopień za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawiania ponadprzeciętnej inicjatywy oraz stałe doskonalenie zawodowe otrzymał asp. Jacek Zięba - dyżurny KPP Myślenice, który niejednokrotnie wykazywał się niezwykłymi umiejętnościami oraz empatią i poprzez rozmowy telefoniczne zapobiegał tragediom. W imieniu nominowanych podziękował nadkomisarz Robert Skałka.

Podczas uroczystej zbiórki zostały również nadane odznaczenia i medale XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Wręczali je Grzegorz Gubała - przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów i Grzegorz Bysina - przewodniczący zarządu terenowego tej organizacji. Medal XXV-lecia otrzymał poseł Jarosław Szlachetka. Złote odznaki honorowe wręczono podinspektorowi Andrzejowi Gubale, komisarzowi Tomaszowi Żądło oraz aspirantowi sztabowemu Szymonowi Sali.

Uroczyste podziękowania otrzymał odchodzący na emeryturę długoletni pracownik policji Marian Charnik.

Skuteczność i bezpieczeństwo

W swoich wystąpieniach poseł Jarosław Szlachetka, komendant wojewódzki Krzysztof Pobuta, burmistrz Dobczyc Paweł Machnicki w imieniu wszystkich samorządowców i Krzysztof Halek członek zarządu powiatu, podziękowali funkcjonariuszom za pełnioną służbę, podkreślali ich znaczenie dla spokojnego i bezpiecznego życia mieszkańców na naszym terenie i życzyli sukcesów zawodowych. Jarosław Szlachetka odczytał adres gratulacyjny od ministra Joachima Brudzińskiego. Powiedział też, że w latach 2017-2020 policja w Polsce otrzyma 20 mld zł na doinwestowanie i że za kilka tygodni w Myślenicach pojawią się nowe pojazdy policyjne. Komendant wojewódzki podkreślał m.in. skuteczność myślenickiej policji. Samorządowcy mówili m.in. o wkładzie finansowym gmin i powiatu wspierającym zakup nowych samochodów. Jarosław Szlachetka wręczył też komendantowi wojewódzkiemu płaskorzeźbę patrona św. Krzysztofa.

Na zakończenie uroczystości komendanci Krzysztof Pobuta i Maciej Kubiak oraz poseł Jarosław Szlachetka i burmistrz Maciej Ostrowski złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości na Rynku.

Awanse na wyższe stopnie w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach podczas święta policji otrzymali: na stopień inspektora Maciej Kubiak, młodszego inspektora Piotr Dara, nadkomisarza: Robert Skałka, Jacek Madejski, komisarza: Aldona Wietrzyk, Tomasz Żądło, aspiranta sztabowego: Gabriela Knapczyk-Kania, Dorota Radoń, starszego aspiranta: Sebastian Olczykowski, aspiranta: Jacek Sieńko, Mirosław Zawilski, Jacek Zięba, młodszego aspiranta: Paweł Dominik, Aleksander Krzempek, Tomasz Sikora, sierżanta sztabowego: Przemysław Gola, Mariusz Rymarczyk, Małgorzata Suder, Maciej Zięba, starszego sierżanta: Maciej Apryasz, Daniel Guśpiel, Dominik Kula, Marcin Prokocki, Paweł Szczygieł, sierżanta: Michał Bargiel, Mariola Krupa, Mateusz Moskal, Ewelina Murzyn, starszego posterunkowego: Krystian Wągiel, Wioletta Wielgus.

 Z historii Policji w II RP i podczas wojny

Rodziła się ona wraz z niepodległym państwem polskim po I wojnie światowej, na terenach opuszczonych przez służby zaborców. Organizujące państwo polskie w terenie komitety obywatelskie powoływały straże obywatelskie - miejscowe organizacje bezpieczeństwa.

Była to na razie działalność społeczna. Kolejnym etapem formowania policji było powołanie milicji ludowych i policji komunalnych, których funkcjonariusze - umundurowani i uzbrojeni - byli już zatrudniani za wynagrodzeniem. Minister Spraw Wewnętrznych II RP zwrócił się następnie do naczelnika Józefa Piłsudskiego z wnioskiem o powierzenie reorganizacji tych służb kpt. Kazimierzowi Młodzianowskiemu. Efektem jego prac było uformowanie wspólnej organizacji dbającej o bezpieczeństwo i powołanie inż. Władysława Hensla na stanowisko Komendanta Głównego Policji, a 24 lipca 1919 r. parlament II RP uchwalił Ustawę o Policji Państwowej. Przez cały okres II RP w policji obowiązywała zasada apolityczności.

Podczas okupacji niemieckiej i radzieckiej policjanci należeli do pierwszych grup, którymi „zajęli się” najeźdźcy. Dowódca SS 30 października 1939 r. wydał rozkaz powołujący do służby wszystkich funkcjonariuszy policji na terenie Generalnej Guberni, a na terenach zajętych przez sowiecką Rosję we wrześniu 1939 r. internowano m.in. 12 tys. funkcjonariuszy i pracowników policji. W ich gronie znalazł się też Komendant Policji w Myślenicach kpt. Piotr Jurczak. Był jeńcem obozu w Ostaszkowie, a następnie został rozstrzelany w Twerze w kwietniu 1940 r. i pogrzebany w Miednoje (tzw. zbrodnia katyńska). Jego pamięć została w Myślenicach przywrócona w roku 1998. 10 listopada w elewację budynku Komendy Policji w Myślenicach wmurowana została płyta pamiątkowa poświęcona Piotrowi Jurczakowi, ufundowana przez gminę i policję. W uroczystościach odsłonięcia tablicy wzięła udział jego córka Hanna Gucwińska.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)