Absolwenci z kwalifikacjami

Absolwenci z kwalifikacjami
Uczniowie Zespołu Szkół w Dobczycach z opiekunem Maciejem Machnickim i pracą, za którą w marcu br. zdobyli I miejsce w Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych w kategorii automatyka i robotyka. Fot. Fot: archiwum ZS w Dobczycach

Absolwenci techników i szkół policealnych 24 maja otrzymali dyplomy potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych. Teraz już mogą pochwalić się tytułem „technika”.

W Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja dyplomy wręczono 155 absolwentom, w tym 24 technikom handlowcom, 30 technikom budownictwa, 18 technikom mechanikom, 46 ekonomistom, 8 spedytorom i 29 technikom pojazdów samochodowych.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności kwalifikacje zawodowe otrzymało 98 osób – 37 z hotelarstwa, 32 z żywienia i usług gastronomicznych oraz 29 z obsługi turystycznej, a w Szkole Policealnej Turystyki i Zdrowia prowadzonej przez placówkę rozdano 11 dyplomów w zawodzie terapeuty zajęciowego.

W Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach dyplomy kwalifikacyjne trafiły do 41 absolwentów – z technikum informatycznego do 20, z technikum reklamy do 7 oraz z technikum żywienia i usług gastronomicznych do 14.

W technikum Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach dyplomy wręczono 58 absolwentom – 2 ze specjalnością technik elektryk, 13 ze specjalnością technik informatyk, 19 ze specjalnością technik żywienia i usług gastronomicznych, 3 fryzjerom, 9 technikom budownictwa oraz 12 mechatronikom.

W technikum Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach dyplom kwalifikacyjny przekazany został 21 absolwentom – 4 z technikum żywienia, 7 z technikum hotelarstwa, 3 z technikum mechatroniki i 7 z technikum mechaniki.

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu kwalifikacje odebrało 17 osób – 10 z technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz 7 z technikum hotelarstwa.

Ważny dokument

– Uczniowie bardzo poważnie podchodzą do egzaminów zawodowych. Wiedzą jak ważny jest dokument kwalifikacyjny, określający posiadane wykształcenie zawodowe, tytuł technika lub zawód – podkreśla Paweł Kniaziowski, kierownik warsztatów szkolnych w ZS w Dobczycach.

Przypomnijmy, że egzamin zawodowy składa się z dwóch części: teoretycznej (pisemnej) i praktycznej. Pisemny odbył się 10 stycznia, a praktyczne przeprowadzane były od 9 stycznia do 16 lutego. Wyniki poznaliśmy 22 marca. Co ważne, egzamin zimowy był dla uczniów kończących szkoły zwieńczeniem egzaminów zawodowych przeprowadzanych we wcześniejszych klasach. Dyplom otrzymywali ci, którzy wszystkie sprawdziany zakończyli pozytywnym wynikiem. Przed nami jeszcze egzaminy zawodowe w Zasadniczych Szkołach Zawodowych. 18 czerwca odbędzie się część pisemna, a od 21 czerwca do 4 lipca część praktyczna. Wyniki ogłoszone zostaną 30 sierpnia.

 

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).