AED ratuje życie

Edukacja 11 października 2017 Wydanie 36/2017
AED ratuje życie

Automatyczny defibrylator służy do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca. Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy

W sołectw Głogoczów w ubiegłym roku lokalny oddział Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, dzięki wsparciu prywatnych przedsiębiorców został zakupiony i zainstalowany defibrylator na elewacji budynku OSP Głogoczów. W pozostałych sołectwach jeszcze nie ma ogólnodostępnych automatycznych zewnętrznych defibrylatorów (AED).

Kontynuując działania szkoleniowe z ubiegłego roku grupa nieformalna „Uczymy ratować”, złożona z mieszkańców i przedstawiciela szkoły podstawowej w Głogoczowie, przygotowała projekt na przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego oraz zakup defibrylatora szkoleniowego wraz z fantomem. Zadanie to ma na celu przygotować pod względem teoretycznym i praktycznym mieszkańców Bęczarki, Krzyszkowic i Głogoczowa w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych bez i z użyciem automatycznego defibrylatora (AED).

Zastosowanie tego typu urządzenia jest konieczne w każdej sytuacji zatrzymania oddechu i zdecydowanie wspomaga działania ratującego. Biorąc pod uwagę fakt, że czas dotarcia ratowników medycznych do potrzebującego wynosi ok. 15 min. poza miastem, to świadkowie mogą podjąć działania ratownicze natychmiast, co zwiększa 60–80% szanse na przeżycie. Czas 3-5 minuty to statystyczny okres od zatrzymania krążenia do zaistnienia nieodwracalnych zmian w mózgu. Prawie każdego dnia dochodzi do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

W ramach realizacji projektu grupa „Uczymy Ratować” prowadzi w okresie od września do października trzy czterogodzinne szkolenia z pierwszej pomocy. Zapisy są przyjmowane telefonicznie tel. 122737712 lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Głogoczowie i sołtysa Krzyszkowic Władysława Dydułę tel. 668 703 797. Szkolenia są organizowane w godzinach popołudniowych.

Projekt „AED ratuje” dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.