Akcja ratunkowa przed zebraniem

Akcja ratunkowa przed zebraniem

Zebranie druhów z OSP w Porębie miało prawdziwie bojowy charakter, jeszcze się nie rozpoczęło, gdy nagle zawyła syrena alarmowa. Strażacy błyskawicznie udali się na akcję ratunkową, której powodem był wypadek motocyklisty w lesie. Jak się po raz kolejny okazało: strażak pełni służbę cały czas.

Mijający 2019 rok był bardzo pracowity dla ochotników z Poręby. Jednostka uczestniczyła w 32 akcjach. 18 razy wyjeżdżano do gaszenia pożarów, a 14 razy likwidowano lokalne zagrożenia. Oczywiście, aby druhowie mogli dobrze pełnić swoją służbę w 2019 uczestniczyli w strażackich kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje.

W ubiegłym roku, dzięki staraniom strażaków udało się pozyskać dla jednostki ubrania bojowe, hełmy strażackie, rękawice ochronne, kominiarki, ubrania koszarowe, latarki, przyczepę do przewożenia quada.

Druhowie z OSP zawsze chętnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności, i tak jednostka w Porębie w minionym roku współpracowała z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń, Parafią, Szkołą Podstawową, Grupą Poszukiwawczo - Ratowniczą. Ochotnicy z Poręby wspomagali i uczestniczyli w wielu imprezach na terenie gminy.

Lokalni sponsorzy, przedsiębiorcy i darczyńcy dostrzegają starania strażaków i ich wkład w życie lokalnej społeczności, dlatego też druhowie mogą zawsze liczyć na datki i pomoc z ich strony. Dzięki tej pomocy w minionym roku udało się dokonać szeregu napraw i modernizacji w samym budynku remizy oraz wokół niego.

We wrześniu 2019 w jednostce miała miejsce bardzo podniosła uroczystość, poświęcenie nowego sztandaru jednostki, którego fundatorami byli państwo Szydlakowie. Sztandar jest zawsze istotnym elementem dla każdej formacji, jest jej wizytówką i elementem tożsamości scalającym grupę.

Prawdziwą chlubą jednostki z Poręby jest praca z dziećmi i młodzieżą. Przy jednostce działa świetlica środowiskowa. W ramach jej działania prowadzone są również zajęcia, mające na celu rozwój zainteresowań, talentów i wyrabianie pozytywnych nawyków wśród młodego pokolenia. W ramach zajęć dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, tanecznych, muzycznych czy sportowych. Młodzież jest nadzieją każdej jednostki, a z uwagi na swoje starania strażacy z Poręby mogą być o nią spokojni. Ich działania dostrzeżone zostały na arenie ogólnopolskiej, co znalazło odbicie w uhonorowaniu jednostki przez Kapitułę Konkursu „Floriany” dla najlepszych inicjatyw społecznych.

Rok 2020 zapowiada się równie pracowicie i druhowie z Poręby mają tego świadomość, jednak z nadzieją patrzą w przyszłość. Najistotniejszą informacją, a właściwie zapowiedzią jest perspektywa zakupu lekkiego samochodu z napędem 4x4. Będzie to możliwe dzięki staraniom lokalnych działaczy wspomaganych przez Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach, Kierownictwo Zarządzania Kryzysowego oraz Komendanta PSP w Myślenicach. Pieniądze na ten cel mają pochodzić przede wszystkim ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obecny na spotkaniu wiceburmistrz Mateusz Suder podziękował strażakom, a ich ofiarną i trudną służbę oraz zapewnił o wsparciu ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach dla wszelkich strażackich inicjatyw.