Akcja – reakcja O wiatach, lampach i drodze w Osieczanach

Akcja – reakcja
O wiatach, lampach
i drodze w Osieczanach
Wiceburmistrz Mateusz Suder z Dorotą Chudzik-Ziębą Fot. M. Stoszek

Kontynuujemy reportaże z wyjazdów w teren wiceburmistrza Mateusza Sudra z radnymi lub przedstawicielami samorządów wiejskich. Tydzień temu wraz z radnym Stanisławem Topą wspólnie przyglądaliśmy się potrzebom mieszkańców Łęk, Trzemeśni i Buliny.

W tym tygodniu wybraliśmy się do Osieczan. Również tutaj okazało się, że współdziałanie lokalnych przedstawicieli z władzami gminy niesie obopólne korzyści i pozwala rozwiązać wiele ważnych spraw mieszkańców.

W Osieczanach problemy i potrzeby mieszkańców wiceburmistrzowi Mateuszowi Sudrowi przedstawiła Dorota Chudzik-Zięba – osoba bardzo aktywna, od kilku lat działająca na rzecz lokalnej społeczności. Jako przewodnicząca rady sołeckiej w Osieczanach, członkini koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia „ Nasze Osieczany” zna doskonale wszystkie potrzeby i bolączki mieszkańców. Na bieżąco monitorują je wraz z członkami rady sołeckiej.

Spotkanie przewodniczącej rady sołeckiej oraz wiceburmistrza zaowocowało między innymi podjęciem sprawy montażu wiaty przystankowej na przysiółku „Pod Buliną – Brzyzek” oraz uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości. Tu jednym z priorytetów okazała się choćby droga i parking przy cmentarzu, gdzie ze względu na zbliżające się święto Wszystkich Świętych wiceburmistrz obiecał niezwłoczne wykonanie oświetlenia.

Do już zamontowanego oświetlenia przy ul. Zdrojowej przy przysiółku „Od Zarabia”, które wykonano na wniosek pani Doroty, zaplanowano wykonanie dodatkowych lamp, w miarę posiadanych przez gminę środków finansowych tak, aby doświetlić cały zakręt przy kopcu Marszałka Piłsudskiego oraz montaż brakującej wiaty na przystanku znajdującym się od strony kopca. Wiceburmistrz podziękował za pomoc i zaangażowanie w sprawę montażu nowej wiaty przystankowej naprzeciw kopca, gdzie teren udostępniła rodzina pani Doroty, gdyż montaż w miejscu starej, drewnianej wiaty ze względu na przebudowę drogi nie był możliwy.

W trakcie wspólnych rozmów poruszono również temat drogi znajdującej się obok kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego w Osieczanach.

Podobne spotkania, zarówno to z radnym Stanisławem Topą, jak i z przewodniczącą rady sołeckiej w Osieczanach, Dorotą Chudzik - Ziębą, potwierdzają fakt, że zgoda buduje i współpraca na rzecz gminy jest potrzebna. W takich miejscowościach jak Osieczany, gdzie radny od początku obecnej kadencji pozostaje w totalnej opozycji względem nowych władz gminy i nie potrafi udzielić nawet kredytu zaufania obecnemu burmistrzowi jest to szczególnie zauważalne. W radzeniu sobie z problemami nie ma lepszej drogi jak dialog i współpraca poparta wizytą w terenie w celu bezpośredniego rozeznania zadań i możliwości ich wykonania. Dobrze, że w takich sytuacjach znajdują się ludzie, którzy jak przewodnicząca rady sołeckiej w Osieczanach widzą potrzebę zadbania o sprawy całej społeczności miejscowości, w której mieszkają i wiedzą jak to skutecznie robić.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.