Akcja zima 2010-2011

9 grudnia 2010 Wydanie 47/2010

Za utrzymanie nieruchomości i terenu wokół nich odpowiadają właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści. W przypadku wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej organem odpowiedzialnym jest zarząd

Nie powinno się bagatelizować nawet najmniejszych opadów śniegu – jeden metr sześcienny mokrego śniegu waży 800 kg. Właściciel odpowiedzialny jest również za usuwanie błota, śniegu, lodu, a także innych zanieczyszczeń z chodników wzdłuż nieruchomości, nawet gdy dany odcinek chodnika do niego nie należy.

Funkcjonariusze przypominają właścicielom posesji wręczając im stosowne ulotki. Na tych, którzy zbagatelizowali uprzednie działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej już nałożono kilka mandatów karnych w kwocie 100 zł. Straż Miejska, regularnie dokonuje kontroli stanu odśnieżenia i usuwania śliskości przez właścicieli nieruchomości. Na terenie miasta niemalże na każdej ulicy rozmieszczone są plastikowe skrzynie z piaskiem, przygotowane przez UMiG.

Odśnieżanie parkingów należy do gminy lub zarządcy drogi, w zależności od tego, który z tych organów pobiera opłaty za parkowanie. Obowiązkiem zarządcy drogi publicznej jest usuwanie z niej błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń.

Poniżej znajdują się numery telefonów, na które należy dzwonić podczas Akcji Zima 2010/2011.

UMiG Myślenice – Centrala 12-6392300

Sekretariat 12-6392303

1. Burmistrz - Maciej Ostrowski

2. Sekretarz Gminy - Bronisław Poradzisz 693-832-227

3. Naczelnik Wydziału Mienia Marcin Słomka 697-310-003

4. Inspektor Wydz. Mienia – Marek Mikoś 12-639-2335

5. Straż Miejska - tel. 12-6392322, 609-600-003

6. Drogi publiczne gminne – Maciej Zając

tel. dom. 12-272-25-57

tel. kom. 603-052-029

7. Drogi gminne i wewnętrzne na terenie sołectw gminy Myślenice

sołectwo Trzemeśnia, Zasań , Łęki, Droginia, Osieczany, Bulina, Chełm:

Bart Dróg -Andrzej Maślerz Droginia 15 32-400 Myślenice 604-409-443

sołectwo Jawornik, Krzyszkowice, Bęczarka:

F.U.H. Tadeusz Hołuj Jawornik 480 32-400 Myślenice 605-557-238

sołectwo Zawada, Polanka, Borzęta:

Firma Agro-Kom Barbara Gubała Zawada 111 32-445 Krzyszkowice 694-636-447

sołectwo Bysina:

ZZRZ i T Józef Płachta Bysina 244 32-400 Myślenice 606-961-542

sołectwo Jasienica:

Roboty Ziemne Andrzej Łętocha Bysina 66 32-400 Myślenice 606-719-068

sołectwo Głogoczów:

Koperdex Bogdan Kobuz 32-444 Głogoczów 708, 668-634-536

8. Drogi powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych

centrala 12-272-17-33, dyr. Jerzy Grabowski

9. Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Tomasz Bombol 12-272-34-94, 12-272-34-77

10. Drogi wojewódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich

centrala 12-272-17-88, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich oddz. Myślenice Adam Ślusarczyk

11. Drogi krajowe - Rejon Dróg Krajowych Mogilany - centrala 12-270-10-46 , 12-285-51-94

12.Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - centrala 12-372-94-00, alarmowy 998