„Aktywna Tablica” w Gminie Myślenice

Miasto 22 stycznia 2019 Wydanie 03/2019
„Aktywna Tablica” w Gminie Myślenice

Dwanaście szkół z terenu Gminy Myślenice wzięło udział w II edycji programu rządowego „Aktywna Tablica”, mającego na celu doposażenie szkół podstawowych w sprzęt multimedialny. Na zakup pomocy dydaktycznych gmina otrzymała 168.000 zł, natomiast całkowity ich koszt wyniósł 209.998,97 zł

W ramach projektu dyrektorzy szkół podstawowych mogli dokonać zakupu tablicy interaktywnej, głośników, zestawu interaktywnego - tablicy wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym, samych projektorów ultra krótkoogniskowych lub monitorów interaktywnych. Podstawowym wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu było posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. W tegorocznej edycji termin składania wniosków przez szkoły upływa 15 kwietnia.

„Aktywna Tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury, którego celem jest polepszenie warunków w polskich szkołach poprzez wprowadzenie multimedialnych technologii, dzięki którym edukacja stanie się prostsza, przyjemniejsza, a przede wszystkim efektywniejsza. Celem programu jest wsparcie i pomoc przy realizowaniu podstaw programowych pobudzając tym samym kreatywne i logiczne myślenie młodych ludzi. Na program realizowany w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 428 tys. zł. Jest on finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego samorządów.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.programaktywnatablica.pl