Festiwal lata

Aktywny senior

Aktywny senior
Specjaliści z różnych dziedzin zapoznawali seniorów z naturalnymi produktami i zdrowym stylem życia Fot. Fot. M. Stoszek

Seniorzy i ich goście mogli zapoznać się z ofertą produktów naturalnych, ziół i wyrobów pszczelich, skorzystać z porad lekarza specjalisty różnych dziedzin, zmierzyć ciśnienie czy zbadać słuch na spotkaniu Myślenickiego Klubu Seniora w MOKiS w niedzielę 7 kwietnia.

Myślenicki Klub Seniora działa na terenie miasta od kilkunastu lat, a od roku ma statut stowarzyszenia. Oferta programowa klubu jest skierowana do szerokiego grona seniorów i ma za cel aktywizację, integrację i mobilizację seniorów do aktywności pozazawodowej. Seniorzy w ramach zajęć uczestniczą w spotkaniach z gośćmi, którzy mogą wzbogacić ich wiedzę i ułatwić im funkcjonowanie w życiu codziennym. Oprócz zdobywania wiedzy praktycznej, seniorzy uczestniczą również w wycieczkach krajoznawczych, prelekcjach z dziedziny kultury i dziedzin, które sami wybierają, zapraszając prelegentów.

Niedzielne spotkanie w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu cieszyło się dużym zainteresowaniem. Profilaktyka zdrowotna jest bardzo ważna dla seniorów. Jak podkreśla prezes Myślenickiego Klubu Seniora Barbara Piwowarska, celem tego typu spotkań jest przede wszystkim aktywizacja środowiska seniorów i uświadomienie im, że mimo braku aktywności zawodowej, ludzie w dojrzałym wieku mogą aktywnie działać w wielu dziedzinach życia.

Oprócz działalności wewnątrz środowiska, myśleniccy seniorzy wychodzą na zewnątrz. Swoim optymizmem i działaniem dzielą się, współpracując z domami pomocy społecznej, myślenickim hospicjum, a także ze szkołami. Członkowie klubu biorą również udział w konkursach grantowych, pozyskując – o ile jest taka możliwość – środki na swoją działalność. Obecnie seniorzy przygotowują się do konkursu palm, który odbędzie się na myślenickim rynku w niedzielę 14 kwietnia. Nie zdradzając tajemnicy, mówią tylko, że palma seniorów będzie w stu procentach proekologiczna.

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu.