Ambasadorzy bezpiecznej pracy na wsi

Ambasadorzy bezpiecznej pracy na wsi
Laureaci etapu powiatowego i wyróżnieni w konkursie KRUS wraz z członkami jury i sponsorami Fot. Fot. R. Sobkowicz

Wojciech Pasionek z klasy 1. Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach wygrał etap regionalny (małopolski) ogólnopolskiego konkursu plastycznego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zorganizowanego pod hasłem Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, dziecko obserwuje. Nagroda zostanie mu wręczona 23 maja podczas gali finałowej w Teatrze Groteska w Krakowie.

Wcześniej Wojtek wraz 449 kolegami ze szkół podstawowych powiatu myślenickiego wziął udział w eliminacjach powiatowych. Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 6 prac, po 3 w grupie od klasy 0. do 3. i od klasy 4. do 8. Nagrody ufundowane przez oddział regionalny KRUS w Krakowie otrzymali:

w kat. klas 0 – 3 – 1. miejsce Sara Leśniak z przedszkola w Tokarni, 2. Wojciech Pasionek z kl. 1. SP w Krzyszkowicach, 3. Julia Karpierz z kl. 2. SP nr 3 w Stróży;

w kat. klas 4 – 8 – 1. miejsce Magdalena Niemczyk z kl. 5. w Borzęcie, 2. Natalia Gawęda z kl. 8. SP w Borzęcie, 3. Wojciech Stawowy z kl. 5. SP nr 2 w Myślenicach.

Jury konkursowe przyznało również 18 wyróżnień ufundowanych przez licznych sponsorów konkursu. Nagrodę specjalną ufundowaną przez burmistrza Jarosława Szlachetkę otrzymały Jessica Susuł z kl. 4. SP w Jaworniku i Milena Leśniak z kl. 4. SP w Bysinie.

Konkurs miał na celu uwrażliwienie na bezpieczeństwo dziecka w gospodarstwie rolnym, w którym pracują maszyny oraz promowanie bezpiecznych zachowań. Dzieci miały za zadanie wykonanie pracy plastycznej na ten temat w dowolnie wybranej technice. W ramach przygotowania do konkursu pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Myślenicach przeprowadzili pogadanki, w których uczestniczyło 945 dzieci z 5 szkół podstawowych powiatu myślenickiego.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpiło 13 maja w dziecięcym parku rozrywki HipiHop w Myślenicach. Na uroczystość przybyła p.o. dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie Justyna Kosecka i jej zastępca Sebastian Mucha, radny małopolski Robert Bylica oraz przedstawiciele sponsorów i laureaci wraz z opiekunami.

Przybyłych na uroczystość powitała i spotkanie prowadziła dyrektor myślenickiego KRUS Halina Żak

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)