Jan Koczwara

Jan Koczwara

Pasjonat, kolekcjoner i baczny dokumentalista lokalnych - i nie tylko - wydarzeń społecznych, kulturalnych oraz artystycznych. Człowiek o fenomenalnym dorobku naukowym i artystycznym pełen skromności i kultury osobistej.

Talent bezmyślnie odrzucony

Józefa Burzawa była osobą wyjątkową, świadomą swojej roli i swego posłannictwa. I choć Jej życie było wyjątkowo krótkie, to ślady Jej mrówczej pracy i twórczości, naznaczone pięknem wielorakiego znaczenia i kolorytu, okazały się d...

Jak dawniej obchodzono Dzień Kobiet

Dzień 8 marca obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Kobiet mienił się zazwyczaj smętnymi barwami. Organizowane w zakładach pracy i instytucjach okolicznościowe spotkania (tzw. akademie) zdaje się, że nie różniły się i nie odznaczał...

Wiktor Ćwierzyk. Obywatel i rzeźbiarz niepospolity

Wiktor Ćwierzyk (1914-2001) fryzjer, malarz, rzeźbiarz samouk, obywatel Myślenic. Twórca drewnianych figur o tematyce świeckiej i religijnej. Niniejsze wspomnienie, w którym pragnę przypomnieć szczególne dokonania Człowieka o niet...

Karnawał po Staropolsku cz. 3

Zapowiedź nowego podziału administracyjnego kraju i płynące z tego tytułu konsekwencje dla działalności programowej Domu Kultury nakazywały zastanowić się nad nowym kształtem i wizerunkiem myślenickiego Karnawału. Zwiastunem pierw...

Karnawał po Staropolsku

Bezpośrednimi realizatorami imprez karnawałowych pierwszych lat 70. ubiegłego wieku były funkcjonujące nieomal w każdej miejscowości powiatu wiejskie kluby kultury „Ruch” i „Rolnika”, świetlice wiejskie i zakładowe, gminne ośrodki...

Karnawał po Staropolsku

Czas hucznych zabaw, tańców i wesołości zwany powszechnie karnawałem zawsze nosił w Polsce miano zapustów. Trwał i mijał - jak wspominają kronikarze - pod znakiem wszelakiej uciechy i radości, tudzież śpiewów i oszałamiających zab...

„Ziemia Myślenicka” - cud natury - diament kultury

Każda formacja artystyczna bez względu na charakter i zakres uprawianej dyscypliny sztuki jest w absolutnym stanie zapracować sobie na płynącą z głębi serca sympatię i życzliwość publiczności. Potrafi wywołać w niej stany autentyc...

Byli wśród nas… Chwile zadumy i pamięci

Pierwszy dzień listopada to dzień szczególny, dzień wyjątkowy. Każdy z nas - bez względu na wiek i usposobienie - w otchłaniach swej pamięci spotyka się ze swoimi bliskimi i dalekimi. Warto też wspomnieć ludzi, którzy przed laty p...

Był wśród nas… Bronisław Chromy (1925-2017)

Znów czujemy się zubożeni i opuszczeni… To sieroctwo dotyka nas dotkliwie, wręcz zasmuca i zniewala. Oto na swoje niebiańskie ścieżki „odszedł” na zawsze CZŁOWIEK-ARTYSTA, zaiste wielki i niepokorny; ARTYSTA wielorakich zasług i d...

Siwoki - dębioki…

Z niepohamowaną wprost ciekawością patrzę w okno… Spoglądam na wydzielony mi skrawek wiosennego pejzażu. Z pozycji, którą zajmuję jest on właściwie wciąż taki sam. Jednakowo pozbawiony horyzontu i łączności z ziemią. Ten sam rysun...

Aniołów noc na Stradomiu

W galerii restauracji „Na Stradomiu” zadomowił się niecodzienny orszak postaci wyjątkowych… Aniołowie wielu spraw i obowiązków - słowem - orędownicy wielorakiego Dobra i Piękna Tej znakomitej plejadzie gości szczególnych przewo...

Festiwal Górskiego Piękna i Folkloru

Jesień… Patrzę i widzę rozkoloryzowany barwą natury pejzaż, który raz kolejny wysila się na największy kontyngent czaru i uniesienia… „Jesień Tatrzańska”… Patrzę, widzę i słyszę coś więcej, coś wyjątkowego i unikalnego, bo w istoc...

Był wśród nas… Marian Konieczny (1930-2017)

W sztuce i kulturze plastycznej naszego kraju to postać kluczowa, by nie powiedzieć… pomnikowa. Właśnie pomniki stanowiły główny trzon Jego twórczości. Encyklopedycznie ujmując był to człowiek imponującego dorobku i zasług szczegó...