Ryszard Sobkowicz

Ryszard Sobkowicz

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)

W rocznicę śmierci Marszałka

W 83. rocznicę śmierci Marszałka (zmarł 12 maja 1935r.) przedstawiciele Myślenickiego Demokratycznego Klubu Dyskusyjnego złożyli kwiaty na Kopcu Piłsudskiego w Osieczanach i odśpiewali pieśń „Legiony” My, Pierwsza Brygada Sypan...

Bulina pod własnym sztandarem

Chociaż Bulina to malutka wioska, licząca niespełna 300 mieszkańców, to jednostka strażacka, utworzona 10 lat temu, rozwija się tu prężnie, a od niedawna występuje pod własnym sztandarem Na uroczystość poświęcenia sztandaru prz...

3 Maja i „Ojcowie Niepodległości”

Rocznicę Konstytucji 3 Maja i święto Matki Bożej Królowej Polski w Myślenicach uczczono mszą na Rynku i uroczystościami pod Pomnikiem Niepodległości. Święto miało szczególny charakter, ze względu na 100. rocznicę odzyskania niepod...

Wóz bojowy na 125 urodziny

Podczas świętowania jubileuszu 125-lecia jednostki OSP Trzemeśnia, w sobotę 5 maja, poświęcony został i oficjalnie przekazany jednostce samochód bojowy Iveco. Było to też znakomita okazja do przypomnienia historii jednostki i uhon...

Nasz Budżet Obywatelski

Podczas sesji Rady Miejskiej 20 kwietnia uchwalony został aktualny regulamin Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego i nowe strefy płatnego parkowania. Obrady transmitowane były na żywo w Internecie Działania proobywatelskie Regu...

Koło Przewodników ma 50 lat

Swój jubileusz półwiecza przy schronisku na Kudłaczach świętowało Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Tadeusza Prus-Wiśniowskiego, działające w strukturach myślenickiego Oddziału PTTK Lubomir. Uroczystość połączona zost...

Pod nowym sztandarem

Najbardziej prestiżowym wydarzeniem 2017 roku w jednostce OSP w Bysinie była uroczystość poświęcenia nowego sztandaru. Sprawozdania z działalności przedstawili prezes Sławomir Strzelec, skarbnik Mariusz Mitana oraz Sebastian Świat...

Ponad 50 interwencji strażaków z Krzyszkowic

Sprawozdania z działalności przedstawili naczelnik Ryszard Solawa, skarbnik Urszula Paryła i Tomasz Zawiski z komisji rewizyjnej. Jednostka brała udział w 49 akcjach, w tym w gaszeniu 5 pożarów Minutą ciszy uczczono pamięć zmar...

Działka, piec i parkiet

Zebranie rozpoczęło odegranie hymnu narodowego i hymnu strażackiego przez orkiestrę dętą OSP Zawada pod batutą Tomasza Stępnia, uczczenie chwilą milczenia pamięci zmarłego druha Michała Wierzbickiego oraz wcześniej zmarłych druhów...

Strażnica w Osieczanach jak nowa

Otrzymaną nagrodę burmistrza jednostka OSP w Osieczanach spożytkowała na modernizację strażnicy. Goście zebrania sprawozdawczego podkreślali, że są pod wrażeniem wykonanych prac. Osieczańska strażnica została przebudowana, rozbudo...

Slajdowiskiem przez Pennine Way

Na zaproszenie PTTK Oddziału Lubomir w Myślenicach, Towarzystwa Górskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach 4 kwietnia w bibliotece gościła Paulina Kubaj - podróżniczka, przewodnik beskidzki i animator. Barwną opowie...

Pamięci wybitnych myślenickich zapaśników

Memoriał w zapasach w stylu klasycznym poświęcony był pamięci Władysława Ruska, Marka Horabika i Grzegorza Gomulaka. Do rywalizacji przystąpili członkowie 10 klubów sportowych z Małopolski, Podkarpacia i Śląska, a goście przypomin...