Ryszard Sobkowicz

Ryszard Sobkowicz

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)

Miejsko-gminny zarząd OSP

Na podsumowującym zebraniu spotkał się zarząd miejsko-gminny ZOSP RP w niedzielę 17 grudnia 2017 w strażnicy na Dolnym Przedmieściu. Zebranie rozpoczęto od uroczystego aktu wręczenia wieloletniemu prezesowi OSP Jawornik Janowi Bur...

Budżetowe ostatki

Ostatnia w 2017 roku sesja Rady Miejskiej poświęcona została sprawom budżetowym Umorzenie pożyczki na budowę OREW Na sesję przybyła delegacja myślenickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inte...

Rok w powiatowej ZOSP RP

W minionym roku zarząd zajmował się m.in. dotacjami dla OSP, umundurowaniem oraz zakupem samochodów, organizacją zawodów sportowo-pożarniczych, akcją krwiodawstwa oraz szkoleniami. Na zebraniu podsumowującym Zarząd Oddziału Powiat...

Orszak Trzech Króli przeszedł przez Myślenice

„Bóg jest dla wszystkich” – głosił światu tegoroczny Orszak Trzech Króli. W Myślenicach – podobnie jak w 644 miejscowościach w Polsce i 16 za granicą, wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników. Rynek zapełnił się szczelnie...

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na posiedzeniu Rady Miejskiej 15 grudnia dominujące były sprawy związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego oraz budżetowe Uchwalono przystąpienie gminy do sporządzania miejscowego planu dla działek na Górnym Pr...

Rocznica stanu wojennego

Za Ojczyznę i ofiary stanu wojennego wprowadzonego w Polsce 36 lat temu modlili się 13 grudnia uczestnicy mszy w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. Następnie delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze pod Pomnikiem Niepodleg...

Święto Kupieckiego Stanu

Patronuje im Matka Boża Niepokalanie Poczęta. Dzień jej poświęcony - 8 grudnia - to największe święto ponad sześćsetletniej Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Myśleniccy kupcy, skupieni w oddziale terenowym w Myślenicach, obchodz...

Spotkanie z Ryszardem Terleckim

W Myślenicach gościł wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Spotkanie w Domu Parafialnym cieszyło się bardzo dużą frekwencją. Gość omówił trzy - jak twierdził - najważniejsze obecnie problemy, będące przedmiotem pracy sejmu: reform...

Przeciwko zmianom w sądownictwie

Około 30 osób wzięło udział w happeningu Grupy Lokalnej Komitetu Obrony Demokracji w Myślenicach, manifestując sprzeciw wobec procedowanych zmian w sądownictwie oraz zmianom na stanowiskach prezesów sądów Manifestanci ubrani w...

Podatki, budżet i programy profilaktyczne

Posiedzenie Rady Miejskiej w czwartek 23 listopada rozpoczęto od uchwalenia rezolucji do Rady Ministrów, Sejmu i Senatu przeciwko drastycznej podwyżce opłat za korzystanie ze środowiska i apelu o ograniczenie podwyżek tych opłat w...

Nowe zasady segregacji i odbioru odpadów

Podczas 40. sesji Rady Miejskiej w poniedziałek 30 października radni uchwalili m.in. nowe zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych, zmiany w studium uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego oraz zaktualizowali...

Pamiętamy księdza Kruczka

W 105. rocznicę urodzin patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej ks. Jan Kruczka rozstrzygnięty został konkurs literacki ogłoszony przez bibliotekę, a pierwsze miejsce zajęła Elżbieta Hołuj za pracę „Pamiętamy ks. Jana Kruczka”...