Ryszard Sobkowicz

Ryszard Sobkowicz

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)

Aktywni i ofiarni druhowie z Zarabia

Dziękując druhom za duże zaangażowanie, prezes OSP Myślenice Zarabie Grzegorz Panuś podkreślał, że służba ochotników jest coraz trudniejsza ze względu na ograniczony czas, jaki mogą poświęcić straży, a także problemy stwarzane prz...

Strażackie podsumowania na Dolnym Przedmieściu

Podczas zebrania sprawozdawczego w OSP Myślenice Dolne Przedmieście komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek wręczył jednostce zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego. Jednostka ta od lat należy do wiodących straży powiatu...

OSP Jawornik z nowym autem

Najważniejszym wydarzeniem roku 2018 w OSP Jawornik było pozyskanie nowego samochodu pożarniczego MAN TGM z napędem na 4 koła za 865 tys. zł. Jednostka otrzymała go z połączonej fundacji skarbu państwa za pośrednictwem Komendy...

OSP Osieczany

Zebranie sprawozdawcze OSP Osieczany odbyło się w sali na nowo dobudowanym piętrze strażnicy. Ten i inne remonty obiektu możliwe były dzięki nagrodzie otrzymanej z UMiG oraz pozyskanym przez jednostkę darowiznom. W tym roku remont...

Zebranie z pożarem w tle

W trakcie zebrania sprawozdawczego 26 stycznia w OSP Poręba część druhów opuściła w ciągu kilku sekund obrady, by udać się dwoma samochodami do gaszenia pożaru w Trzemeśni. Prawdopodobnie jego przyczyną był wysypany gorący popiół...

Druhowie z Polanki

Na zebraniu sprawozdawczym OSP Polanka w sobotę 19 stycznia gościł wiceburmistrz Mateusz Suder, członek zarządu powiatu Rafał Kudas, członek zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP Bogusław Żyła, radny miejski Jerzy Cachel, sołtys Józef...

Stan podwyższonej gotowości w OSP Myślenice-Śródmieście

W ramach działań operacyjnych nasza jednostka stawiana była w stan podwyższonej gotowości, pełniąc dyżur w remizie OSP - mówił w swoim sprawozdaniu prezes Franciszek Szilder. Rok 2018 był dla OSP Myślenice-Śródmieście bardzo praco...

OSP Borzęta z nowym samochodem

Walne zebranie w Borzęcie otworzyło sezon sprawozdawczy w OSP naszej gminy. Druhowie z Borzęty mają szczególny powód do optymistycznego wejścia w nowy rok, gdyż w ich remizie już jest nowe auto, które zostanie poświęcone w czerwcu...

Wspierające i profilaktyczne programy gminne

Rada Miejska przyjęła programy gminne, mające wspierać mieszkańców w 2019 roku. Jest to m.in. rządowy „Posiłek w domu i w szkole” zakładający wsparcie finansowe dla gmin w udzielaniu przez nie pomocy w formie posiłku jak również w...

Odnowi oblicze ziemi

Orszak Trzech Króli w tym roku przeszedł przez 751 miejscowości w Polsce - a wśród nich także przez Myślenice. Towarzyszyło mu motto: „Odnowi oblicze ziemi”, zaczerpnięte z homilii św. Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki d...

Ostatnia sesja w 2018 roku

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej rozpatrywano i przyjęto uchwały zamykające budżet 2018 i wprowadzające zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Podjęte uchwały 28 grudnia mają charakter porządkujący. Ostatecznie dochod...

Komisje stałe Rady Miejskiej

Na sesji Rady Miejskiej tematem wiodącym było ustalenie składu stałych komisji RM. Na początku posiedzenia burmistrz Jarosław Szlachetka poinformował, że powołał na swojego zastępcę Mateusza Sudra oraz przedstawił nowych prezesów...

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

"13 grudnia to ważna i smutna data. Na ulicach w niedzielę pojawiły się czołgi. Chciano zdławić zryw do wolności i prawdy. Modlimy się dzisiaj za ofiary stanu wojennego, ale modlimy się też o to, by brat już nigdy nie podnosił ręk...