Ryszard Sobkowicz

Ryszard Sobkowicz

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)

Rewitalizacja wokół myślenickiego Sanktuarium

Od ubiegłego roku realizowany jest projekt, na który Miasto i Gmina Myślenice pozyskała pieniądze w ramach rewitalizacji. Obecnie dobiegły końca prace wokół kościoła farnego. Wykonane zostały prace przy ulicach Piotra Skargi, Kró...

Sołectwo i parafia zbudowały boisko

W Jasienicy nowe boisko powstało staraniem lokalnej społeczności, dzięki połączonym siłom parafii i rady sołeckiej, przy wsparciu finansowym gminy i programu Leader za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Między Dalinem a Gościb...

OSP zbudowało boisko w Bęczarce

Wielofunkcyjne, ogólnodostępne, monitorowane i oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią powstało w Bęczarce, dzięki tutejszej OSP, przy wsparciu gminy i środków z programu Leader, poddziałanie 19.2. Aplikowaliśmy o dofinansowan...

Boisko z prawdziwego zdarzenia w Zawadzie

Było zniszczone i tak małe, że nie dało się na nim zagrać żadnego meczu, nawet wg norm małych boisk. Dziś Zawada ma przy szkole boisko 20 x 40 m, ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem – boisko z prawdziwego zdarzenia. Budowę sf...

Inauguracja na Kudłaczach

Mszą św. w intencji krótkofalowców i przewodników, odprawioną w niedzielę 7 kwietnia na polanie Kudłacze przy kapliczce upamiętniającej zmarłych przewodników górskich – myślenicki oddział PTTK Lubomir zainaugurował nowy sezon tury...

Patryk Jaki o UE i polityce

O działaniach rządu w kontekście sytuacji we władzach Unii Europejskiej, a także o lojalności w polityce rozmawiał z mieszkańcami Myślenic wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który gościł w Domu Katolickim im. ks. Jana Bylic...

Inwestycje drogowe powiatu

Najpoważniejszą inwestycją drogową powiatu jest obecnie przebudowa ulic między Rondem Nawary i Rondem Kaczyńskiego. Droga powiatowa jest modernizowana w ciągu ulic Piłsudskiego i Zdrojowej. Przebudowane zostaną dwa mosty na Rabie...

W Porębie – najważniejsze remonty dróg i szkoły

Budowa chodnika, remont szkoły, oświetlenie i kontynuacja doprowadzenia gazociągu to główne aktualne potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Poręby na zebraniu wiejskim 17 marca. Na zebranie przybył burmistrz Jarosław Szlachetka, cz...

Mniej pożarów, więcej fałszywych alarmów

W 2018 r. zmalała liczba pożarów i miejscowych zagrożeń, za to wyraźnie wzrosła liczba fałszywych alarmów, z czego ok. 2/3 to zgłoszenia w dobrej wierze – informował komendant PSP Sławomir Kaganek na dorocznej naradzie funkcyjnych...

Budowa strażnicy w Głogoczowie

Prowadzona przez OSP w Głogoczowie budowa strażnicy to najważniejsze zadanie gospodarcze na najbliższy rok. Doroczne walne zebranie sprawozdawcze poprzedził koncert orkiestry prowadzonej przez jednostkę pod batutą Józefa Maniecki...

Nowy wóz bojowy dla OSP w Zawadzie

Za wielką pracę i zaangażowanie dziękowali jednostce OSP Zawada obecni na zebraniu sprawozdawczym w niedzielę 17 lutego. Goście podkreślali, że są pod dużym wrażeniem rozmachu i skuteczności prowadzonych przez nią działań. Zebran...

O boisku i strefie aktywności w Zasani

Stan dróg lokalnych, oświetlenie, czyste powietrze i budowa boiska, a także zbliżające się wybory sołeckie w kwietniu, to główne tematy poruszane podczas zebrania wiejskiego w Zasani w sobotę 2 marca wsi przez ostatnie 8 lat. Jak...

Strażnica w Drogini integruje wieś

OSP w Drogini prowadzi drużynę kobiecą, młodzieżową, orkiestrę i zespół artystyczny. Zorganizowała i prowadzi świetlicę dla dzieci. Współpracuje z LKS Sęp Droginia, stowarzyszeniem W lepsze jutro, parafią, szkołą i sołectwem, wspó...