Stanisław Szczepan Cichoń

Stanisław Szczepan Cichoń

Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej na wydziale historia kościoła ze specjalizacją sztuki sakralnej. Autor książki "Dwanaście miesięcy w objęciach figur i kapliczek przydrożnych. Ziemia myślenicka i okolice".

Kapliczki w nowym świetle

Szlakiem przydrożnych figur i kapliczek (93). Szlak maryjny (7). Myślenice (17). Konserwacja (36), Część I Kult maryjny szerzył się niemal od początku chrześcijaństwa, nierozerwalnie związany był z historią Zbawienia. Finalizacja...

Wizerunki maryjne w krajobrazowym sacrum (cz. 2)

Szlakiem przydrożnych figur i kapliczek (89) Synod krakowski w 1621 roku określił zasady malowania wyobrażeń Matki Bożej. Zalecono nawiązanie do typu Madonny Częstochowskiej lub w podobnej stylizacji w ujęciu bizantyjskim. Powsta...

Piękno krzyżowych impresji

Kolumna w architekturze sakralnej spełnia funkcję podpory konstrukcyjnej, natomiast w interpretacji ikonograficznej sprawuje rolę symboliczną, łączy ziemską krainę egzystencji ze sklepieniem zarezerwowanym dla wartości nieprzemija...

Piękno krzyżowych impresji

W przestrzeni publicznej majestatycznie widnieje sacrum w formie krucyfiksu gloryfikujące piękno różnorodnych kompozycji kapliczkowych. Pełnią rolę ołtarza Nowego Testamentu, przypominając o scenerii z jerozolimskich wydarzeń. Św...

Bogdanówka: Kapliczki w nowym świetle

W Bogdanówce kontynuujemy szlak krzyżowy, podziwiamy kapliczkę wznoszącą się na kamiennym kopczyku przykrywającym betonowy fundament (fot.1). Powyżej na dwóch kamiennych stopniach usytuowano dwukondygnacyjny cokół o czworościennej...

Kapliczki w nowym świetle

W uroczym zakątku, w dalszym ciągu szlaku kapliczkowego, przy powiatowej drodze prowadzącej z Krzyszkowic do Sieprawia, odkrywamy kapliczkę zwieńczoną krzyżem, p.w. Matki Bożej Różańcowej. Prezentuje dwukondygnacyjny cokół o dwust...

Św. Jan Nepomucen - pogromca wodnego żywiołu

Przenikanie kultu św. Jana Nepomucena najmocniej wystąpiło w południowej Polsce, szczególnie narażonej na wylewy górskich rzek. Odnotowano szerzenie się nabożeństw do patrona, „specjalisty” w ujarzmieniu wodnego żywiołu wywołanego...

Kapliczki w nowym świetle

Kapliczka uległa uszkodzeniu na skutek uderzenia przez koparkę w trakcie robót kanalizacyjnych w Krzyszkowicach. Rzeźba spadła z cokołu, ulegając lekkiemu uszkodzeniu. Św. Jan Nepomucen wśród mieszkańców spełnia rolę przedstawicie...

Kapliczki w nowym świetle

W Krzyszkowicach, w pobliżu drogi powiatowej prowadzącej do głównego traktu Myślenice - Kraków (Zakopianka) znajduje się przydrożna kapliczka z majestatycznie wznoszącym się wizerunkiem św. Floriana. Symbolizuje bohatera ujarzmiaj...