Stanisław Szczepan Cichoń

Stanisław Szczepan Cichoń

Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej na wydziale historia kościoła ze specjalizacją sztuki sakralnej. Autor książki "Dwanaście miesięcy w objęciach figur i kapliczek przydrożnych. Ziemia myślenicka i okolice".

Kapliczki w nowym świetle

Kapliczka uległa uszkodzeniu na skutek uderzenia przez koparkę w trakcie robót kanalizacyjnych w Krzyszkowicach. Rzeźba spadła z cokołu, ulegając lekkiemu uszkodzeniu. Św. Jan Nepomucen wśród mieszkańców spełnia rolę przedstawicie...

Kapliczki w nowym świetle

W Krzyszkowicach, w pobliżu drogi powiatowej prowadzącej do głównego traktu Myślenice - Kraków (Zakopianka) znajduje się przydrożna kapliczka z majestatycznie wznoszącym się wizerunkiem św. Floriana. Symbolizuje bohatera ujarzmiaj...

Bysina: Kapliczki w nowym świetle

W florianowy szlak doskonale wkomponowuje się kapliczka usytuowana w centrum Bysiny przy drodze gminnej, odchodzącej od drogi powiatowej. W lokalizacji kapliczki św. Floriana w Bysinie odkrywamy tajemnicę wstawiennictwa. Patron lu...

Kapliczki w nowym świetle

Rozpoczynamy nasz Florianowy szlak w miejscowości Czechówka, gdzie przy drodze powiatowej, na wzniesieniu, na wysokiej szkarpie pośród lip, wznosi się przydrożna kapliczka pw. św. Floriana

Kapliczki w nowym świetle

W topografii ziemi myślenickiej, niespokojnego przestrzennie terenu wznoszą się kamienne kompozycje, wpisujące się w krajobrazową harmonię z dominującym akcentem przedstawiającym Matkę i Syna

Kapliczki w nowym świetle

W Osieczanach znajduje się figuralna kompozycja otoczona leśnymi świadkami, kołyszącymi się w ukłonie dla majestatycznej postaci z naturalnego piaskowca Kapliczka skrywa się pod kopułą dojrzałych konarów, trzepoczących igieł, wyp...

Zakliczyn: Szlakiem przydrożnych figur i kapliczek

Na Kamionce, przy drodze wiodącej z Zakliczyna-Działów do Brzączowic wznosi się kapliczka p.w. Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny... Ufundowana została w 1876 roku przez Mikołaja i Agatę Oramus (fot.1). W trakcie budowy drogi...

Szlakiem przydrożnych figur i kapliczek

W centrum Zakliczyna wznosi się kamienna kapliczka p.w. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej (fot.1), pochodząca z 1865 r.. Wykonana została z piaskowca obrabianego gładko, poszczególne elementy spoinowane są zaprawą piaskowo wapienn...