Awanse i odznaczenia dla strażaków i druhów

Awanse i odznaczenia dla strażaków i druhów

Powiatowy Dzień Strażaka na myślenickim Rynku uświetniło wręczenie odznaczeń strażakom oraz przyjaciołom straży, awansów na wyższe stopnie w PSP oraz pamiątek okolicznościowych, a pod Pomnikiem Niepodległości delegacja posłów, władz strażackich i samorządowych złożyła kwiaty dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości

Uroczystość rozpoczęła się od musztry honorowej prowadzonej przez Mariusza Masełko i złożenia meldunku zastępcy komendanta wojewódzkiego Markowi Bębenkowi, podniesienia na maszt flagi państwowej oraz odegrania hymnu polskiego przez orkiestrę dęta OSP Lipnik.

Następnie komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek powitał przybyłych gości: posłów Jarosława Szlachetkę i Edwarda Siarkę, będącego też prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, zastępcę małopolskiego komendanta PSP Marka Bębenka, kapelana małopolskich strażaków ks. Władysława Kuliga oraz kapelana strażaków powiatu myślenickiego ks. Józefa Orawczaka, komendanta powiatowego policji Macieja Kubiaka, prezesa zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jana Podmokłego, starostę Józefa Tomala, wicestarostę Tomasza Susia, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Izabelę Młynarczyk, dyrektora SP ZOZ Adama Stycznia, dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Sylwię Michalec-Jękot, wójtów i burmistrzów wszystkich gmin naszego powiatu, komendanta straży miejskiej Tomasza Burkata, nadleśniczego Tomasza Bartko oraz wszystkie delegacje przybyłe na uroczystość wraz z klasą mundurową z Dobczyc.

Sławomir Kaganek wygłosił też przemówienie okolicznościowe, w którym odwołał się do udziału strażaków w walkach o odzyskanie przez Polskę niepodległości i o jej wolność w szeregach Pierwszej Kadrowej, Legionów i tych, którzy „przelewali krew za naszą wolność, kiedy decydowały się losy Ojczyzny”. Komendant mówił też o obecnej kondycji straży, o możliwościach, jakie otwiera nowa ustawa zawierająca program modernizacji służb mundurowych, co dotyczy zarówno wyposażenia i rozwoju bazy, jak motywacji funkcjonariuszy poprzez konkurencyjność wynagrodzeń i podwyżki. Nawiązał do awansów i odznaczeń nadanych podczas tej uroczystości, wskazując przy okazji na wysoki poziom wyszkolenia i zaangażowania strażaków zawodowych i druhów OSP naszego powiatu. Dziękował im wszystkim za tę postawę, a także posłom, władzom rządowym i samorządowym za dobrą współpracę i otrzymywaną pomoc. Podkreślał, że z roku na rok ta współpraca jest „na coraz lepszym i wyższym poziomie”. Wystąpienie zakończył gratulacjami dla wyróżnionych i życzeniami dla wszystkich strażaków. „Tylu powrotów z akcji, co wyjazdów. Szczęść Wam Boże. Niech Święty Florian ma was w swojej opiece”- mówił.

Kwiaty dla Niepodległej

Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, delegacja posłów, władz strażackich i samorządowych złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. Składaniu kwiatów towarzyszyły werble odegrane przez orkiestrę.

Awanse i odznaczenia

Zastępca komendanta małopolskiego PSP Marek Bębenek i komendant powiatowy Sławomir Kaganek udekorowali wyróżniające się osoby odznakami ministra MSWiA, medalami i krzyżami strażackimi, a zawodowym strażakom myślenickiej PSP wręczyli awanse na wyższe stopie. Wręczone też zostały pamiątki okolicznościowe dla osób wspierających straż.

Goście mają głos

W swoich wystąpieniach goście dziękowali strażakom zawodowym i druhom ochotnikom za ich ofiarną służbę, podkreślali wysoki poziom wyszkolenia, znakomitą bazę i wszelkie zasługi straży powiatu myślenickiego, które owocują tym, że straż pożarna obdarzona jest najwyższym zaufaniem społeczeństwa. Prezes małopolski ZOSP RP Edward Siarka nawiązał do zmieniającego się w naszych czasach „katalogu usług strażackich”, podkreślając , że straży powierza się coraz więcej specjalistycznych zadań ratowniczych w różnych dziedzinach. Wszyscy zabierający głos dziękowali strażakom i składali im życzenia opieki św. Floriana i wszelkiej pomyślności tak w służbie, jak w pracy i życiu prywatnym. Starosta Józef Tomal po swoim wystąpieniu wręczył komendantowi Sławomirowi Kagankowi czek na 30 tys. zł dla PSP w Myślenicach a delegacji OSP Krzywaczka - piłę spalinową obiecaną podczas uroczystości poświęcenia nowego samochodu bojowego tej jednostki. Przy okazji wspominał druha Krystiana Basia, naczelnika tej jednostki, który zginął tragicznie podczas pracy blisko rok temu.

Uroczysty apel zakończyło złożenie meldunku i pożegnanie. Całość uroczystości prowadził Roman Ajchler.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)