Będą strajkować

Będą strajkować
Manifestacja ZNP w Warszawie w 2017 roku Fot. Fot. z archiwum ZNP

Spośród czterdziestu szkół i placówek oświatowych w rejonie działania myślenickiego ZNP, aż w trzydziestu pięciu nauczyciele zadecydowali, że będą strajkować. W większości szkół w gminach Myślenice, Siepraw i Wiśniowa nauczyciele od 8 kwietnia rozpoczną protest.

Na szczeblu centralnym trwają rozmowy „ostatniej szansy”, aby nie doszło do strajku, choć nieprzejednane stanowisko władz Związku Nauczycielstwa Polskiego nie wróży im powodzenia. Spełnienie żądania podwyżki wynagrodzenia o 1000 zł jest mało prawdopodobne. Jeśli nie – ZNP grozi bezterminowym strajkiem, który może sparaliżować szkoły od 8 kwietnia.

W naszym rejonie ZNP zakończyła procedury przygotowujące akcję protestacyjną, m.in. referenda wśród kadry pedagogicznej, które pokazały że większość nauczycieli opowiedziała się za strajkiem.

W piątek 22 marca w myślenickim magistracie odbyło się spotkanie burmistrza z dyrektorami gminnych placówek oświatowych oraz związkowców, którzy poinformowali jakie szkoły i przedszkola będą strajkować. Jarosław Szlachetka zapewnił, że rozumie postulaty nauczycieli, ale równocześnie zaapelował, żeby w trakcie strajku dzieci nie pozostały bez opieki i aby protest nie przeszkodził w przeprowadzeniu egzaminów gimnazjalnego i na zakończenie szkoły podstawowej. Strajk ma rozpocząć się 8 kwietnia, egzaminy dla ostatniego rocznika gimnazjalistów będą przeprowadzane w dniach od 10 do 12 kwietnia, a w dniach od 15 do 17 kwietnia odbędą się sprawdziany ósmoklasistów.

- Tylko w dwóch placówkach oświatowych, w których przeprowadzono referendum w sprawie strajku, nauczyciele w większości opowiedzieli się przeciwko udziałowi w akcji protestacyjnej, są to Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie i Przedszkole w Jaworniku – poinformowała w czasie spotkania w magistracie Anna Róg, przewodnicząca myślenickiego oddziału ZNP. Ponadto w trzech placówkach w ogóle nie odbyły się referenda, były to Przedszkola nr 1 i nr 7 w Myślenicach oraz Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy i te pięć placówek pracuje normalnie. W pozostałych szkołach i przedszkolach nauczyciele zdecydowali, że odbędzie się strajk, ale kto ostatecznie podejmie akcję protestacyjną, okaże się 8 kwietnia.

Jak wyjaśniała przedstawicielka ZNP, udział w strajku to indywidualna decyzja każdego nauczyciela i to, że ktoś w referendum opowiedział się za protestem, nie oznacza, że musi do niego przystąpić 8 kwietnia. A nawet jeśli przystąpi w tym dniu, to wcale nie znaczy, że będzie go prowadził do zakończenia akcji ogólnopolskiej. Może po jednym lub dwóch dniach odstąpić od strajku i wrócić do pracy. Również Bogusław Podmokły, przewodniczący komisji oświaty NSZZ „Solidarność” podkreślił, że nauczyciele sami, indywidualnie decydują czy przystępują do strajku. Solidarność również jest w sporze z rządem, ale prowadzi akcję protestacyjną w formie okupacji kuratorium.

 

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG, od stycznia do sierpnia 2019 roku p.o. redaktora naczelnego. Przez wiele lat pracował m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, a w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)