Będziemy głosować w książeczkach?

Będziemy głosować w książeczkach?

Ponad 70% uczestników konsultacji kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych opowiedziało się za kartą w postaci książeczki - poinformował przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński

Przewodniczący PKW zaznaczył, że potrzeba konsultacji wyniknęła z problemów, jakie miały miejsce podczas poprzednich wyborów samorządowych, m.in. zarzutów o fałszowaniu głosów. - Do dzisiejszego dnia nie zostało to w sposób wiarygodny potwierdzone, niemniej jednak cały czas pokutują tego rodzaju zarzuty. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, jaka poprzednio się wydarzyła i przygotować karty także na przyszłość - wyjaśnił.

W jego ocenie wybory samorządowe są jednymi z najtrudniejszych „chociażby z uwagi na to, że każdy wyborca otrzymuje trzy, w niektórych okręgach nawet cztery karty do głosowania”. - Nie jest to łatwe zadanie dla wyborcy odnalezienie kandydata i oddanie w sposób prawidłowy głosu - stwierdził.

Konsultacje prowadzone od listopada ubiegłego roku do czerwca cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony wyborców. Wzięło w nich udział ponad 13 tys. osób z całego kraju. Za kartą w formie broszury opowiedziało się 9,3 tys. wyborców, czyli 70,98%. Za kartą wielkoformatową, tzw. „płachtą” było - 1,3 tys. wyborców. Blisko 2,5 tys. osób nie zajęło jednoznacznego stanowiska lub przedstawiło własne propozycje.

- Osoby, które wypowiadały się przez Internet, jako lepszą kartę uznały płachtę. Natomiast osoby, które na żywo mogły zetknąć się z przedstawionymi projektami, jako lepszą wskazały kartę w postaci książeczki - poinformował rzecznik.

Według przewodniczącego PKW, przekrój wyborców, którzy wzięli udział w konsultacji, był odpowiedni do wyciągnięcia wniosków z jej wyników. - Spotkaliśmy się z różnymi grupami społeczeństwa - wyborców, poczynając od młodzieży, która dopiero teraz będzie mogła głosować, poprzez młodzież akademicką, uniwersytety trzeciego wieku, stowarzyszenia, społeczności lokalne - wymienił.

Hermeliński zapewnił, że przy podejmowaniu decyzji PKW będzie sugerować się opiniami wyborców, ponieważ „są one ważne”. „Kolejne posiedzenie PKW mamy 2 października, być może wtedy podejmiemy decyzję co do ostatecznej formy karty do głosowania” – powiedział.

Dodał, że do rozstrzygnięcia pozostają jeszcze kwestie związane z rozmieszczeniem treści na kartach do głosowania. - O ile łatwiej jest przy formie książeczkowej zawrzeć różnego rodzaju informacje, które są niezbędne dla wyborców, o tyle na płachcie tego miejsca jest mało i większość osób, które oglądały kartę w postaci płachty, wyrażała niezadowolenie z tego, że przede wszystkim przy dużej ilości komitetów wyborczych będą na pewno duże i tam miejsca na instrukcje jest bardzo mało - zaznaczył.