Beniaminek - OSP z Buliny

Beniaminek - OSP z Buliny

Jednostka w Bulinie rok temu świętowała swoje 10-lecie, połączone z poświęceniem sztandaru, a 4 października 2018 r., na mocy aktu notarialnego weszła w posiadanie działki wraz z budynkiem, na którym znajduje się remiza. Dotychczasowym właścicielem tego obiektu był Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Jednostka jest więc bardzo młoda, ale prężna, dynamiczna i ma wolę rozwijania się. Współpracuje z organizacjami i środowiskami wiejskimi. W tak krótkim czasie stała się bardzo ważnym elementem życia Buliny.

Zebranie sprawozdawcze w sobotę 16 lutego rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego premiera Jana Olszewskiego. Gości powitał prezes Jacek Fąfara, a sprawozdanie z działalności przedstawił naczelnik Tadeusz Wincenciak. Jednostka 7 razy brała udział w akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu 2 pożarów. Uczestniczyła w ćwiczeniach na kolei linowej Chełm, zabezpieczała imprezy plenerowe. Współpracowała ze stowarzyszeniem Maliny z Buliny w organizacji dnia dziecka i mikołajek w strażnicy, zorganizowała też Mikołaja dla osób starszych i niepełnosprawnych z DPS Trzemeśnia. Brała udział w akcji krwiodawstwa. W swoim obiekcie druhowie przeprowadzili remont kuchni, korytarza, klatki schodowej i sanitariatów, a w tym roku planują prace w kotłowni wraz z zakupem nowego kotła c.o.. Prowadzone też były bieżące zakupy sprzętu i umundurowania.

Finansowo jednostkę wsparła gmina, w tym nagrodą burmistrza w wysokości 40 tys. zł, a także powiat myślenicki dotacją 5 tys. zł.

Na zebranie strażackie w Bulinie przybył członek zarządu powiatu Rafał Kudas, wiceburmistrz Mateusz Suder, radny miejski Stanisław Topa, prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły, prezes miejsko-gminny Waldemar Pachoń, sołtys Magdalena Kęsek. Goście przedstawili sprawy bieżące dotyczące jednostki, w tym plany szkoleń i ćwiczeń, wyrażali uznanie dla działalności straży w Bulinie, podkreślali bardzo dobrą współpracę z paniami ze stowarzyszenia Maliny z Buliny oraz aktywną działalność ratowniczą i szkoleniową. Dziękowali za wkładany trud i poświęcany czas oraz składali jednostce życzenia powodzenia w dalszej działalności.

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)