Bezkolizyjne skrzyżowanie ul. Sobieskiego z zakopianką coraz bliżej

Miasto 22 października 2019 Wydanie 39/2019
Bezkolizyjne skrzyżowanie ul. Sobieskiego z zakopianką coraz bliżej

Kolejny krok w kierunku przebudowy skrzyżowania ulicy Sobieskiego z zakopianką na bezkolizyjne za nami. 18 października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą projektu.

Będzie nim konsorcjum firm: MPRB i MP-Mosty, które ma 17 miesięcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę nowego węzła komunikacyjnego.

Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi likwidacja bardzo niebezpiecznego skrzyżowania, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich osób podróżujących trasą nr 7 do Zakopanego. Jednocześnie budowa węzła wpisuje się w plan rozwoju tej części miasta, gdyż estakada będzie początkiem planowanej zachodniej obwodnicy Myślenic.

Jak podaje GDDKIA do zadań wykonawcy należy przygotowanie:

- kompleksowej dokumentacji projektowej, m.in.: opracowań geodezyjno-kartograficznych, geologicznych i geotechnicznych,

- wielobranżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,

- materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID (zgody na realizację inwestycji) wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji,

- projektu wykonawczego dla każdej z branż,

- dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów (ofertowego, inwestorskiego),

- wykonanie czynności i opracowanie dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID,

- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej,

- zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komplet dokumentów powinien być gotowy do marca 2021 r.

oprac. Marta Duszyk na podst.

inf. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad w Krakowie