Bezpieczeństwo XXI wieku

Edukacja 29 czerwca 2017 Wydanie 22/2017

W Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach Staropolskiej Szkoły Wyższej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo XXI wieku. interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa w obliczu zmian”

W czasie dwudniowych obrad swoje poglądy i badania naukowe zaprezentowało blisko stu naukowców, dydaktyków, studentów, przedstawicieli instytucji społecznych, samorządowych, związanych z bezpieczeństwem publicznym, w trakcie sesji plenarnych i paneli dyskusyjnych.

Obrady były miejscem wielu bardzo interesujących wystąpień i rozważań naukowych. Konferencja była również okazją stworzenia wspaniałego klimatu zarówno pod względem naukowym jak i interpersonalnym. Organizatorzy z wielką satysfakcją i przyjemnością pragną podziękować wszystkim uczestnikom tego wydarzenia zarówno z kraju jak i za granicy.

Patronat honorowy pełniło Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Straż Miejska w Myślenicach, Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.