Bezpieczna droga do szkoły

Region 5 września 2017 Wydanie 31/2017
Bezpieczna droga do szkoły

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym nastąpił wzrost ruchu pieszego - zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do nich. Dlatego jak co roku, KPP w Myślenicach zorganizowało akcję „Bezpieczna droga do szkoły”

 

Przez cały pierwszy tydzień września policjanci w ramach akcji podjęli działania mające na celu zminimalizowanie zagrożenia dla dzieci poruszających się po drogach, propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i prewencji kryminalnej oraz przeprowadzenie kontroli autobusów dowożących dzieci do szkół.

W ubiegłym roku na początku roku szkolnego w okresie od 1 do 9 września na terenie KPP w Myślenicach doszło do 7 wypadków drogowych, w których 11 osób zostało rannych, odnotowano 19 kolizji drogowych. Na szczęście w zdarzeniach drogowych nie odnotowano udziału dzieci w wieku szkolnym.

Policjanci zwrócą także uwagę na niewłaściwe oznakowanie rejonów dróg i terenów przyszkolnych (np. brak takiego oznakowania, istniejące - nieczytelne, zasłonięte przez gałęzie drzew, urządzenia infrastruktury BRD, zatarte znaki poziome, itd.). Funkcjonariusze proszą wszystkich, którzy takie nieprawidłowości zauważą o kontakt z właściwym zarządcą drogi lub z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach, centrala (12) 372-92-00.