Bezpiecznie na wsi

Bezpiecznie na wsi

W Myślenicach podsumowano etap regionalny VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci zorganizowanego przez Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Myślenicach pn. „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

- Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom - upadkom osób - wyjaśnia Halina Żak kierownik placówki w Myślenicach. W ramach przygotowania do konkursu KRUS w Myślenicach przeprowadziła pogadanki, w których uczestniczyło 736 dzieci z 4 szkół podstawowych z powiatu myślenickiego z czego niezmiernie się cieszymy - dodała.

Do konkursu zgłoszono 230 prac plastycznych z czego komisja konkursowa wybrała sześciu laureatów, których prace zostały przekazane do kolejnego etapu wojewódzkiego. Komisja przyznała również wyróżnienia, które zostały nagrodzone jednodniowym wyjazdem do Warszawy, ufundowanym przez posła Jarosława Szlachetkę. Ponadto w nagradzaniu pozostałych uczestników konkursu, przyłączyli się gospodarze gmin naszego powiatu.

Laureaci konkursu: klasy 0-3 - 1m. Julia Karpierz - SP 3 w Stróży, 2m. Adrian Baran - SP w Raciechowicach, 3m. Michał Batko - SP w Trzebuni; klasy 4-7: 1m. Marcin Gonciarz - SP w Skomielnej Czarnej, 2m. Julia Woźnica - SP w Krzyszkowicach, 3m. Julia Płoszczyca - SP nr 3 w Stróży; wyróżnienia: Patrycja Twardosz - SP w Kobielniku, Barbara Kiszka - SP w Nowej Wsi, Jakub Kwinta - SP w Nowej Wsi, Julia Róg - SP 1 w Stróży, Piotr Żak - SP 3 w Stróży, Kinga Pietrzak - SP 3 w Stróży.