Bezrobocie nigdy nie było tak niskie

Bezrobocie nigdy nie było tak niskie
Fot. Piotr Jagniewski

Stopa bezrobocia w powiecie myślenickim jest rekordowo niska. Wynosi 3,4% i jest czterokrotnie niższa niż 5 lat temu. Pomimo prosperity na lokalnym rynku pracy, wciąż istnieją grupy osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia. W skali powiatu to 1503 osoby

 

O tym kim są i jak można im pomóc oraz o aktualnych zadaniach Urzędu Pracy rozmawiamy z Izabelą Młynarczyk p.o. dyrektor PUP w Myślenicach

 

Dzisiejszy rynek pracy należy do pracownika. Ci, którzy decydują się na zmianę zatrudnienia bez przeszkód i w krótkim czasie znajdują nowe zajęcie. Pracodawcy przyznają, że oczekiwania dotyczące płac również rosną, a o dobrego pracownika coraz trudniej. Kto ma dzisiaj problem ze znalezieniem pracy?

Mimo poprawy na rynku pracy, nadal w niekorzystnej sytuacji znajdują się kobiety. Lokalnie stosunkowo łatwo o zatrudnienie przy maszynach produkcyjnych oraz w sklepach, jednak łączenie roli matki i pracownika stanowi duże wyzwanie wobec systemu pracy i zmianowości, który oferują przedsiębiorcy.

W ewidencji figuruje stosunkowo dużo osób długotrwale poszukujących pracy. Wśród nich blisko połowa to osoby w wieku powyżej 50 lat i w mojej opinii, to właśnie ta grupa boryka się z największymi problemami w znalezieniu pracy. Pomimo naszych zachęt w postaci wsparcia finansowego przy zatrudnieniu i tworzeniu miejsc pracy, pracodawcy niechętnie decydują się na zatrudnienie osób w tym wieku. Uważają, że wiek jest trudną barierą, często powoduje obniżenie sprawności fizycznej, co znacznie obniża możliwości zatrudnieniowe. Brak zdolności do pracy na określonych stanowiskach jest najczęstszym powodem rezygnacji z przyjęcia propozycji pracy.

Kogo, na jakie stanowiska i w jakich branżach najczęściej poszukują pracodawcy w naszym powiecie?

Najczęściej zgłaszanym zawodem i to dotyczącym różnych branż jest operator maszyn i kontroler jakości. Wynika to z faktu, że największe firmy w powiecie zatrudniają pracowników przy liniach produkcyjnych w trzy lub cztero zmianowym systemie pracy. Poszukiwani są również robotnicy budowlani, ślusarze, kucharze i pomoce kuchenne, sprzedawcy, kierowcy kat. C+E oraz krawcowe i szwaczki.

Kim jest statystyczny bezrobotny mieszkaniec powiatu myślenickiego?

Statystyczny bezrobotny mieszkaniec powiatu to osoba w przedziale wiekowym 25-34 lata, legitymująca się wykształceniem zasadniczym zawodowym, posiadająca staż pracy od 5 lat i stosunkowo krótko przebywająca w ewidencji urzędu, bo od 1 do 6 miesięcy.

Stopa bezrobocia w powiecie myślenickim na koniec lutego wynosiła 3,4%. Na dzień 31 marca w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy widniały 1503 osoby, w tym 820 kobiet (54,5%). Zdecydowana większość 1 110 osób stanowili bezrobotni bez prawa do zasiłku. Prawo do świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy przysługiwało jedynie 393 osobom (w tym kobiet 236). PUP dysponuje aktualnie 316 ofertami pracy.

W jaki sposób dzisiaj aktywizuje się bezrobotnych, które z form cieszą się największą popularnością?

Jeżeli chodzi o osoby bezrobotne to najpopularniejszą metodą nadal jest ubieganie się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, natomiast pracodawcy najbardziej zainteresowani są zwrotem kosztów utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego przez urząd bezrobotnego, stażami oraz pracami interwencyjnymi.

Wobec sytuacji na rynku, gdzie ofert pracy mamy znacznie więcej niż chętnych do jej podjęcia, coraz częściej pojawia się pytanie o sens istnienia urzędów pracy. Ponad połowę osób w waszych rejestrach stanowią długotrwale bezrobotni. Czy tzw. „pośredniaki” są jeszcze potrzebne? A jeśli tak to komu?

Dawniej urząd kojarzony był z wypłatą zasiłku, później kojarzono go z pośrednictwem pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Obecnie pośrednictwo pracy nadal polega na rozeznaniu lokalnego rynku pracy, na pozyskiwaniu ofert pracy od pracodawców oraz nawiązywaniu współpracy z nowo powstałymi zakładami. To także informowanie osób poszukujących zatrudnienia o aktualnych ofertach oraz ich kierowaniu na rozmowy. Nadal podchodzimy indywidualnie do każdej osoby, natomiast niektórzy klienci wymagają większej uwagi i zastosowania odpowiednich i zróżnicowanych metod motywacyjnych.

Fakt, że stopa bezrobocia w powiecie myślenickim, w ostatnim okresie jest znacząco niska nie oznacza, że nic nie robimy. Miesięcznie w Powiatowym Urzędzie Pracy rejestruje się średnio około 400 osób i mniej więcej tyle samo się wyrejestrowuje. Ponadto urząd dysponuje środkami finansowymi Funduszu Pracy przeznaczonymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego dla pracodawców, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W obecnej chwili realizujemy dwa projekty Regionalnego Programu Operacyjnego, jeden Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój i dwa projekty regionalne. Do naszych obowiązków należy również pomoc pracodawcom w zatrudnianiu cudzoziemców.

Polak czy obcokrajowiec? Kogo chętniej zatrudniają dzisiaj przedsiębiorcy?

Wszystkie oferty pracy jakie wpływają do urzędu pracy są udostępniane zainteresowanym osobom. Natomiast pracodawcy korzystają z innych możliwości, jakie dają im np. agencje pracy specjalizujące się w pozyskiwaniu cudzoziemców.

Kiedy odbierała Pani nagrodę dla PUP w Myślenicach za najlepsze wyniki w województwie Małopolskim z rąk minister Elżbiety Rafalskiej - zwracała uwagę na to, że wyzwaniem w najbliższym czasie dla urzędów pracy będzie realizacja zadań związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. W jakiej skali to zjawisko występuje w powiecie myślenickim?

Najwięcej cudzoziemców pochodzi z Ukrainy. Skala tego zjawiska z miesiąca na miesiąc ulega zwiększeniu. Wiąże się to przede wszystkim z rozwojem firm, brakiem osób w określonych zawodach na lokalnym rynku pracy oraz rozpoczęciem prac budowlanych. Od stycznia roku zarejestrowano 379 oświadczeń.

Jeśli poziom stopy bezrobocia będzie nadal spadał, to czy targi będą organizowane w przyszłości?

Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy osobami poszukującymi pracy a pracodawcami. Targi to doskonała okazja dla pracodawców do prezentacji zakładów i specyfiki pracy. Zaś osoby poszukujące pracy mogą dowiedzieć się czegoś więcej. Być może to właśnie spowoduje, że wyrażą chęć pracy w promujących się przedsiębiorstwach. Z zebranych danych wynika, że targi odwiedziło blisko 700 osób. Jak widać cieszyły się dużym zainteresowaniem, co oznacza, że ta inicjatywa powinna być kontynuowana.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)