Biznes kontra smog

Edukacja 22 stycznia 2019 Wydanie 03/2019
Biznes kontra smog

Profesor Smogiełka i jego Smogolabolatorium odwiedził Szkołę Podstawową nr 4 w Myślenicach. Prelekcję poświęconą smogowi wygłosiła Anna Bochynek, która podczas spotkania uświadomiła uczestnikom, co to jest smog, jaki ma wpływ na zdrowie i jak przeciwdziałać temu zjawisku

Prelegentka zwróciła uwagę na jego wpływ na zdrowie każdego z nas oraz poradziła, jak się przed nim chronić. Celem projektu „Biznes kontra smog” jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza.

Dzięki współpracy 11 firm oraz dwóch stowarzyszeń, ASPIRE i Krakowskiego Alarmu Smogowego, w trakcie zimowych miesięcy do marca przeprowadzone zostaną warsztaty dla ponad 5 tys. uczniów szkół i przedszkoli z naszego województwa. Zajęcia są prowadzone przez przygotowanych wcześniej przez Krakowski Alarm Smogowy wolontariuszy, będących pracownikami firm zaangażowanych w projekt.

Program został dostosowany do różnych grup wiekowych. Uczestnicy warsztatów dowiadują się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem. Wszystkie warsztaty są bezpłatne - placówki edukacyjne nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich organizacją.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że zła jakość powietrza w Polsce stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, nie tylko dla rządu czy pojedynczych samorządów, ale dla nas wszystkich. Każdy z nas może mieć swój udział w ograniczaniu skali tego negatywnego zjawiska. Edukacja jest punktem wyjścia do innych działań.