Blisko milion złotych w rękach mieszkańców

Miasto 6 kwietnia 2017 Wydanie 13/2017
Blisko milion złotych w rękach mieszkańców
Blisko milion złotych w rękach mieszkańców

Myślenice mają swój budżet obywatelski. To „wydzielona” część budżetu Miasta i Gminy, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy. Wystarczy zgłosić pomysł, a następnie - w drodze głosowania - wybrać najciekawszy projekt, który zostanie zrealizowany. W sąsiedztwie budżet obywatelski funkcjonuje już w Niepołomicach, Skawinie, Krakowie, czy Wieliczce. Myślenice jako pierwsze w powiecie zdecydowały się na tę formę współpracy w mieszkańcami

Myślenice przyłączają się do grona miejscowości w których mieszkańcy biorą czynny udział w realizacji swoich planów i zamierzeń. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni uchwalili regulamin budżetu obywatelskiego. Oznacza to, że już od tego roku mieszkańcy będą mieli realny wpływ na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w poszczególnych dzielnicach miasta, czy na terenach wiejskich. Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Macieja Ostrowskiego na pierwszą edycję budżetu zostanie przeznaczona kwota 15 złotych na mieszkańca, co stanowi kwotę blisko 700 tysięcy złotych, która rozdysponowana będzie na miasto i tereny wiejskie. Dodatkowo tereny wiejskie będą miały swój własny budżet na zadania sołeckie, a miasto dodatkowe środki na tzw. projekt ogólnomiejski w wysokości około 140 tysięcy złotych. W sumie mieszkańcy będą mogli zadecydować na co przeznaczą blisko milion złotych.

- Cieszę się, że mieszkańcy będą mogli decydować o tym, na co wydamy część budżetu, zwłaszcza, że był to jeden z elementów mojego programu wyborczego z 2014 roku. Budżet obywatelski pomoże nam także poznać potrzeby naszych mieszkańców, ma za zadanie pobudzać ich aktywność i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie i wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącym udział w budżecie obywatelskim Myślenic - mówi burmistrz Miasta i Gminy Maciej Ostrowski.

W ramach budżetu można realizować projekty należące do zadań własnych gminy, spełniające kryterium ogólnodostępności. Nie mogą być to projekty komercyjne i realizowane tylko w części - np. projekt architektoniczny. Zadania o charakterze inwestycyjnym mogą być realizowane tylko na gruntach gminnych.

Dwa okręgi w mieście, wsie głosują u siebie

Zgodnie z regulaminem miasto podzielone zostanie na dwa okręgi. Pierwszy stanowić będzie Osiedle 1000-lecia, ul. Bergela, Dąbrowskiego, Fijałkowskiego, Jana Sobieskiego, Jordana, Kilińskiego, Klakurki, Kniaziewicza, Królowej Jadwigi, Legionów, 3 Maja, Ogrodowa, Osiedle 1000-lecia 1-34, Pardyaka, Poniatowskiego, Ppłk Jana Dunin Brzezińskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skargi, Solidarności, Średniawskiego, Tarnówka, Traugutta, Wybickiego.

Kolejny z nich obejmie ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Broniewskiego, Bukowa, Daszyńskiego, Długosza, Drogowców, Galla Anonima, Gałczyńskiego, Generała Bema, Generała Maczka, Generała Okulickiego, Górna, Jagiellońska, Joselewicza, Jodłowa, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kraszewskiego, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Marszałka Piłsudskiego, Matejki, Mickiewicza, Modrzewiowa, Mostowa, Niepodległości, Orkana, Orzeszkowej, Parkowa, Partyzantów, Piastów, Przemysłowa, Przerwy-Tetmajera, Reja, Reymonta, Rynek, Rzemieślnicza, Senatorska, Słoneczna, Słowackiego, Solskiego, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Spytka Jordana, Stefana Batorego, Stroma, Szkolna, Szpitalna, Ujejskiego, Wczasowa, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Źródlana, Zacisze, Zamkowa, Zdrojowa, Zielona, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Rykały, Cegielskiego, Burmistrza Marka.

Każda miejscowość na terenach wiejskich będzie dysponowała własnym budżetem, którego wysokość uzależniona będzie od liczby mieszkańców. Dwie największe miejscowości Jawornik i Głogoczów otrzymają nie więcej niż 40 tysięcy rocznie. Reszta trafi do najmniejszych sołectw: Chełmu i Buliny.

Zgłaszanie projektów w czerwcu, głosowanie we wrześniu

Wiosną zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dotycząca założeń myślenickiego budżetu obywatelskiego. Odbędą się także otwarte spotkania z mieszkańcami zarówno miasta jak i terenów wiejskich. Aby zgłosić projekt w danej dzielnicy, czy miejscowości potrzebna będzie lista poparcia zawierająca min. 20 podpisów zameldowanych mieszkańców danej miejscowości czy dzielnicy, którzy ukończyli 16 lat. Zadania będą mogły być zgłaszane drogą elektroniczną oraz w formie papierowej. Lista zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej miasta.

Tuż po wakacjach odbędzie się publiczne głosowanie zaproponowanych projektów. O tym, które zadania będą realizowane w 2018 roku dowiemy się z początkiem października. Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec danej dzielnicy/miasta, który ukończył 16 lat. Każdy będzie mógł oddać w sumie dwa głosy - jeden, na projekt realizowany w swojej dzielnicy czy miejscowości oraz jeden głos na tzw. projekt ogólnomiejski.
Szczegóły regulaminu oraz wszelkie informacje dotyczące myślenickiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej www.myslenice.pl