Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek
Wprowadzenie sztandaru przez poczet sztandarowy OSP Poręba Fot. M. Stoszek

Taki napis umieścili druhowie z OSP w Porębie na swoim nowym sztandarze, który w niedzielę 29 września został uroczyście poświęcony i przekazany jednostce.

W trakcie strażackiej uroczystości, oprócz sztandaru, poświęcono i przekazano jednostce sprzęt ratowniczy: quada wraz z lawetą do jego przewożenia i przyczepkę ratowniczą.

W uroczystości wraz z druhami jednostki w Porębie udział wzięli: poczty sztandarowe zaproszonych jednostek OSP, powiatowe władze strażackie, starosta myślenicki i burmistrz Myślenic, radni gminni i powiatowi oraz sejmiku wojewódzkiego.

Uroczystościom przewodniczyła Agnieszka Motyka, jedyna w powiecie kobieta pełniąca funkcję Naczelnika OSP. W trakcie swojego wystąpienia przybliżyła historię jednostki oraz jej działania dla lokalnej społeczności. Podziękowała wszystkim, którzy wspierali i wspierają działalność OSP w Porębie, szczególnie Marii i Tadeuszowi Szydlakom, którzy ufundowali nowy sztandar, a także Gminie Myślenice, Starostwu Powiatowemu i lokalnym sponsorom, dzięki którym zakupiony i wyposażony został przekazany w trakcie uroczystości sprzęt.

W swoich przemowach zaproszeni goście podziękowali druhom za ich trudną i odpowiedzialną służbę, zapewnili o swoim dalszym wsparciu, życząc jednocześnie aby święty Florian miał ich i ich rodziny w swojej opiece.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.