Bogusław Podmokły Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ Solidarność w Myślenicach w sprawie strajku nauczycieli

Bogusław Podmokły 
Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ Solidarność w Myślenicach w sprawie strajku nauczycieli

– Jak ocenia Pan ostatnie wydarzenia związane ze strajkiem nauczycieli?

– To jest bardzo trudny czas dla naszego środowiska. Znaleźliśmy się w centrum ostrego sporu politycznego, utrzymującego się w naszym kraju i nasze problemy oraz oczekiwania są wykorzystywane przez obie strony konfliktu. Dla większości nauczycieli prowadzony protest nie jest protestem płacowym, lecz upomnieniem się o godność zawodu nauczyciela. Nie rozumieją tego politycy ani liderzy związkowi, którzy swoimi działaniami negatywnie wpływają na nauczycielski protest. Przewodniczący Oświatowej „Solidarności” podpisał porozumienie w najgorszym z możliwych terminów, czym spowodował ogromną kumulację emocji wśród nauczycieli. Treść proponowanego porozumienia powinna być przed podpisaniem przedstawiona środowisku nauczycieli do konsultacji, dzięki czemu byliby potraktowani podmiotowo. Przewodniczący ZNP powinien, moim zdaniem, podjąć decyzję o zawieszeniu strajku na czas egzaminów uczniów. Wielu nauczycieli poprzez brak takiej decyzji zostało postawionych przed bardzo trudnymi wyborami. Tutaj również nauczyciele nie zostali potraktowani podmiotowo.

– Które postulaty „Solidarności” zostały zrealizowane przez rząd w porozumieniu podpisanym przez państwa związek?

– Podpisane przez Oświatową „Solidarność” porozumienie realizuje znaczną część stawianych przez nasz związek oczekiwań. Zwiększanie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom wynagrodzenia za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, powrót do zasad oceny pracy nauczyciela sprzed września 2018 roku, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, zmniejszenie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiaru dokumentacji szkolnej i ustalenie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 złotych, to bardzo dobre rozwiązania. Ponadto pragnę podkreślić, że w podpisanym porozumieniu nie ma kwestii zwiększenia pensum. Oświatowa „Solidarność”, tak jak pozostałe związki, nie zgodziła się na zwiększenie pensum. Postulaty płacowe zostały zrealizowane częściowo. Oczekiwane przez Związek podniesienie wynagrodzenia zasadniczego w roku 2019 o 15% od 1 stycznia zostało zagwarantowane, ale w terminie od 1 września. Drugi postulat o podwyżce wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 roku o kolejne 15% nie został zawarty w porozumieniu. Zapis porozumienia o zmianie systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 roku może dawać nadzieję na realizację naszego postulatu (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej), ale może też nie przynieść oczekiwanych efektów.

– Czy nauczyciele z „Solidarności” już nie będą strajkować?

– Po podpisaniu porozumienia Oświatowa „Solidarność” zdecydowała o nieorganizowaniu akcji strajkowej do czasu zakończenia rozmów dotyczących kwestii płacowych od roku 2020. Udział członków naszego związku w strajku prowadzonym przez ZNP jest indywidualną decyzją, podejmowaną przez poszczególnych nauczycieli.

Maria Gaczyńska Maria Gaczyńska Autor artykułu

Dziennikarka, interesuje się głównie sprawami społeczno-politycznymi miasta i regionu