Akcja

Bohater niesłusznie mało znany

Bohater niesłusznie mało znany

Życiorys Zygmunta Lubicza - Zaleskiego stał się kanwą filmu dokumentalnego w reżyserii Rafaela Lewandowskiego „Z dala od orkiestry”, którego pokaz odbył się w MOKiS. Pokazowi towarzyszyła prelekcja historyka Dariusza Bożka, który przybliżył zgromadzonym postać głównego bohatera filmu oraz rys historyczny jego czasów

Czwartkowy wieczór 13 września w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu wiązał się z projekcją filmu o człowieku, który w historii walki o polską niepodległość uczynił bardzo wiele, ale jego nazwisko do najbardziej znanych z pewnością nie należy.

Życiorys tego niezwykłego człowieka stał się kanwą filmu dokumentalnego w reżyserii Rafaela Lewandowskiego, którego fabularny debiut „Kret” odbił się głośnym echem i został nagrodzony m.in. na festiwalach filmowych w Gdyni i w Montpellier. „Z dala od orkiestry” opowiada natomiast historię człowieka, który większość swego życia spędził we Francji i jak wielu innych działaczy niepodległościowych był zmuszony do emigracji z powodów politycznych, ale nigdy o Polsce nie zapomniał angażując się w jej budowę jako silnego i niezależnego państwa. Czynił tak jednak nie orężem ale poprzez kulturę. Jak sam Zygmunt Lubicz Zaleski napisał – „walka o polską szkołę i język to podstawa zachowania narodowej tożsamości”.

Rafael Lewandowski, opowiadając wielowątkową historię prof. Zygmunta Lubicz-Zaleskiego, posłużył się bogatym zbiorem materiałów historycznych, które wzbogacone zostały przez wzruszające wypowiedzi rodziny, przyjaciół oraz uczniów bohatera.

Pokazowi filmu towarzyszyła prelekcja historyka Dariusza Bożka, który przybliżył zgromadzonym postać głównego bohatera filmu oraz rys historyczny jego czasów, a także wystawa.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).