Bójka z kibicami na Dalinie

Miasto 5 grudnia 2013 Wydanie 44/2013
Bójka z kibicami na Dalinie
W ramach ćwiczeń zainscenizowano zamieszki m.in. na stadionie Dalinu Myślenice

Ale tylko w ramach ćwiczeń, bowiem odgrywane zamieszki na stadionie i ekscesy na terenie Zarabia, miały pomóc policjantom podczas reakcji w tego typu zdarzenia w przyszłości

Ćwiczenia odbyły się na Zarabiu i stadionie Dalinu Myślenice. Wzięło w nich udział około 50 funkcjonariuszy i pracowników myślenickiej policji, a także strażacy i ratownicy medyczni. - Scenariusz ćwiczeń objął zakłócenie ładu i porządku publicznego przez pseudokibiców drużyny gości, którzy zostali wpuszczeni na stadion sportowy podczas meczu, a jednocześnie część z nich pozostawała przed bramą obiektu – opowiada Szymon Sala z myślenickiej policji.

Do przywracania porządku użyty został pododdział zwarty złożony z policjantów z Myślenic i Dobczyc. W ramach ćwiczeń, ekscesy przeniosły się poza stadion – do parku miejskiego, gdzie grupka kibiców dopuszcza się napaści i rani przechodnia. Zadaniem policjantów było wezwanie do rannego pomocy medycznej i podjęcie pościgu. Udało im się zatrzymać ich na zboczach Ukleiny, gdzie przy jednym znaleźli niebezpieczne narzędzie.

- Tego rodzaju ćwiczenia, których przebieg poza początkiem działań na stadionie sportowym, pozostawał dla policjantów nieznany – pozwalają doskonalić współdziałanie między funkcjonariuszami oraz pozostałymi służbami i instytucjami oraz wyeliminować zaobserwowane niedociągnięcia – ćwiczenia podsumował mł. insp. Robert Biela.

Ćwiczenia nadzorowali i prowadzili oficerowie KPP w Myślenicach, zastępca komendanta mł. insp. Robert Biela, naczelnik i zastępca naczelnika wydziału prewencji – kom. Grzegorz Zając, nadkom. Krzysztof Pyzio. Gośćmi i obserwatorami przedsięwzięcia byli m.in. szefowie państwowej straży pożarnej, straży miejskiej, przedstawiciele komórek zarządzania kryzysowego starostwa powiatowego i miejscowego urzędu miasta i gminy oraz prezesi piłkarskich klubów sportowych z terenu powiatu.

p.jag