Budowa nowego gmachu gimnazjum

Budowa nowego gmachu gimnazjum
Fot. Z archiwum kolekcjonerskiego Józefa Stanisława Błachuta

 W okresie międzywojennym „zwiększająca się liczba mieszkańców Myślenic i tym samym uczniów powodowała, że władze miejskie podjęły starania o budowę nowego gmachu gimnazjum. Nie była to prosta sprawa do zrealizowania, gdyż priorytet budowy miały miasta większe, a ponadto Fundusz Budowy Szkół nie dysponował dużymi kwotami.

Kiedy burmistrzem miasta w latach 1934-1939 został Jan Dunin-Brzeziński, starania o budowę nowego budynku szkoły zostały przyspieszone. Wiosną 1935 roku wyjechała do Warszawy 3 osobowa delegacja w składzie: Jan Dunin-Brzeziński - burmistrz, J. Bursztyn - wiceburmistrz, dr Władysław Szumski - lekarz. Starania uwieńczono sukcesem. Po przyznaniu odpowiednich funduszy przystąpiono do budowy nowoczesnego budynku szkolnego. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 6 września 1936 roku.” - z monografii Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach opracowanej przez Adama Spytkowskiego w roku 1988. W 2008 roku szkoła obchodziła 100-lecie swego istnienia. Powyższe zdjęcie nieznanego autora z archiwum Józefa Stanisława Błachuta przedstawia uroczystości z dnia 6 września 1936 roku.