Budowa strażnicy w Głogoczowie

Budowa strażnicy
w Głogoczowie

Prowadzona przez OSP w Głogoczowie budowa strażnicy to najważniejsze zadanie gospodarcze na najbliższy rok.

Doroczne walne zebranie sprawozdawcze poprzedził koncert orkiestry prowadzonej przez jednostkę pod batutą Józefa Manieckiego, a samo zebranie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych druhów.

Jednostka w przyszłym roku będzie obchodziła 130-lecie. Liczy 50 druhów, a prowadzona przez nią Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza składa się z 10 chłopców i 15 dziewcząt, w orkiestrze zaś gra 30 muzyków.

OSP Głogoczów jest jednostką bardzo często wyjeżdżającą do akcji ratowniczych, głównie z powodu sąsiedztwa z zakopianką. W minionym roku interweniowała 74 razy, w tym 5 razy wyjeżdżała do pożarów, a aż 67 razy do likwidacji zagrożeń miejscowych. W ramach współpracy jednostek przy zakopiance pomagała także przy zdarzeniach poza naszym powiatem: w Gaju i trzykrotnie w Mogilanach. Druhowie ponadto uczestniczą w kursach, ćwiczeniach i szkoleniach oraz zawodach. W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych drużyna młodzieżowa tak dziewcząt, jak i chłopców zajęła pierwsze miejsce, a w zawodach wojewódzkich – dziewczęta zdobyły 8. miejsce. Drużyna oldbojów wygrała zawody powiatowe. Jednostka otrzymała wyróżnienie i 3 tys. zł w konkursie „Najlepsza jednostka województwa małopolskiego”.

Równocześnie druhowie prowadzą aktywną działalność kulturalną i społeczną na terenie wsi i gminy. Współpracują z parafią, szkołą i organizacjami wiejskimi, uczestniczą w świętach, uroczystościach i pielgrzymkach. Zabezpieczają imprezy na terenie Głogoczowa oraz gminne. Zorganizowali opłatek wiejski dla wszystkich chętnych, pokaz otwartych remiz dla uczniów i przedszkolaków, zabezpieczali szkolne happeningi. Pomagali też w zabezpieczaniu imprez sportowych. Orkiestra koncertowała podczas uroczystości na terenie wsi i parafii, w gminie (np. Piknik Orkiestr Dętych w Jasienicy), a także na przeglądach regionalnych i podczas pielgrzymek. Sprawozdanie z działalności grającej już od 23 lat orkiestry złożył jej kierownik Karol Bujas.

Sprawą numer jeden jest w Głogoczowie budowa strażnicy. Na ten cel zorganizowano wśród mieszkańców 4 zbiórki pieniędzy (zebrano ok. 120 tys. zł), co razem z dotacją z gminy w wysokości 100 000 zł pozwoliło na budowę poddasza i przykrycie budynku. Pracę społeczną druhów przy tej budowie wyceniono na ponad 7,5 tys. zł.

Przedstawiający sprawozdanie prezes Jan Kantor serdecznie dziękował za wszelką pomoc udzielaną jednostce, zarówno przedstawicielom urzędów, jak prywatnym osobom. Poinformował też, że starosta Józef Tomal przekazał orkiestrze instrumenty (flet, trąbkę i statywy) o wartości 3 tys. zł. Ówczesny poseł, a obecny burmistrz Jarosław Szlachetka wystarał się o dotację 50 tys. zł na budowę remizy od fundacji Energa. Prezes dziękował pracownikom UMiG i Radzie Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim sympatykom straży.

Na zebranie przybyli goście: starosta Józef Tomal, burmistrz Jarosław Szlachetka, radny wojewódzki Robert Bylica, radni miejscy Czesław Wierzba i Bogusław Stankiewicz, komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek, przedstawiciel zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP Marek Gubała, Prezes Honorowy jednostki Jan Lutyński (który prowadził zebranie) oraz Naczelnik Honorowy Włodzimierz Bujas. Obecni byli przewodniczący rady sołeckiej Marek Górszczak, kierownik Wiejskiego Domu Kultury Grażyna Kosiba i prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Agnieszka Węgrzyn.

W dyskusji burmistrz poinformował, że gmina nadal będzie wspierała budowę strażnicy. W tym budżecie zabezpieczony został wkład własny jednostki do konkursu Małopolskie Remizy 2019 w wysokości 70 tys. zł, co razem z dotacją z konkursu dałoby ok. 150 tys. zł na budowę. Dziękował za wzorową pracę jednostki, w tym działalność wychowawczą i prowadzenie licznej MDP. Robert Bylica deklarował pomoc w staraniach Głogoczowa o fundusze z konkursów marszałkowskich. Swoje podziękowania i wyrazy uznania wyrazili także starosta, który przy okazji omówił program pomocy powiatu strażom ochotniczym oraz Marek Gubała, zaś komendant Sławomir Kaganek przedstawił statystykę zdarzeń w powiecie w ubiegłym roku oraz zapowiedział planowane uroczystości i ćwiczenia na ten rok. Także i on wyrażał duże uznanie dla pracy druhów z Głogoczowa. Zabierający głos dziękowali także za trwający już kilkanaście lat udział jednostki w powiatowej akcji strażackiego krwiodawstwa. Wszyscy składali druhom i jednostce serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)