Budżet Obywatelski się przyjął

Miasto 11 października 2017 Wydanie 36/2017
Budżet Obywatelski się przyjął

Znamy oficjalne wyniki pierwszej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Ciekawe pomysły zaproponowane przez mieszkańców i ich zaangażowanie sprawiły, że głos oddało 8313 osób, co przełożyło się na ponad dwudziestotrzyprocentową frekwencję.

- Średnio co czwarty mieszkaniec uprawniony do głosowania wziął w nim udział, co dla nas jest wielkim sukcesem - w rozmowie z nami mówi burmistrz Maciej Ostrowski

Gmina Myślenice jako pierwsza w powiecie wprowadziła Budżet Obywatelski. Każdy z mieszkańców, który ukończył 16 lat mógł zgłosić wniosek z 20-osobową listą poparcia na zadanie mieszczące się finansowo w kwocie przyznanej na daną miejscowość. Do końca czerwca można było zgłosić zadania, które przez okres wakacyjny były weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym, aby w drugiej połowie września mogło odbyć się głosowanie. Dziś znamy już projekty, które w ostatnim z kroków okazały się najlepsze i będą wpisane do zadań realizowanych z miejskiego budżetu w roku 2018.

- Średnio co czwarty mieszkaniec uprawniony do głosowania w Budżecie Obywatelskim wziął w nim udział, co dla nas jest wielkim sukcesem. Cieszymy się, że głosowanie i chęć realizacji swoich projektów aż tak zmobilizowało mieszkańców do działania. To dzięki temu więcej osób poznało mechanizmy Budżetu Obywatelskiego i możemy w przyszłym roku spodziewać się większej ilości pomysłów oraz równie wysokiej frekwencji w głosowaniu – mówił po ogłoszeniu wyników burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski.

Budżet obywatelski uważam za sukces
- w rozmowie z nami mówi burmistrz Maciej Ostrowski

 

Weryfikacja zadań

Pomysły mieszkańców zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego musiały mieścić się w puli środków przyznawanych na każdy okręg lub miejscowość. W obydwóch okręgach Myślenic oraz każdym z sołectw przeznaczono 15 zł na każdego mieszkańca. Przez około dwa miesiące trwała weryfikacja zadań, podczas której eksperci z kilku wydziałów Urzędu Miejskiego sprawdzali możliwość realizacji poszczególnych projektów. Zdarzyły się przypadki, w których wstępny kosztorys ekspertów opiewał na wyższą kwotę, niż przyznawana na daną miejscowość. W takich przypadkach autor projektu był informowany podczas weryfikacji, iż jego zadanie może być wykonane tylko częściowo - do wykorzystania puli środków przeznaczonych na daną miejscowość. Akceptując taką kolej rzeczy zadanie pomyślnie przechodziło weryfikację. Zgłoszono w sumie 73 zadania, z których 64 pomyślnie przeszły weryfikację, a 9 zostało odrzuconych.

Głosowanie

Spośród 35 260 mieszkańców, którzy mogli wziąć udział w głosowaniu oddano w sumie 8 313 głosów. Każdy uprawniony do głosowania mógł oddać głos na zadanie ogólnomiejskie oraz na propozycję ze swojego miejsca zameldowania. Głosować można było zarówno drogą elektroniczną na specjalnej platformie do głosowania, jak również w wersji papierowej z wrzuceniem swojej karty do urny w wyznaczonych punktach na terenie całej gminy. W sumie aż 3 377 osób zagłosowało przez internet, a 4 936 kart znalazło się w urnach.

Wszystkie głosy papierowe zostały zweryfikowane pod względem prawidłowości wypełnienia danych osobowych, miejsca zameldowania oraz oddanego głosu. W sumie oddano 307 głosów nieważnych. Za nieważne uznano sytuacje, w których jedna osoba złożyła więcej niż jedną kartę, czy zagłosowała elektronicznie i papierowo na różne projekty. Nie mogły zostać uznane głosy osób niezameldowanych w Gminie Myślenice lub tych, które nie ukończyły na dzień rozpoczęcia głosowania 16 lat. Zdarzyły się też przypadki niepełnych kart do głosowania, gdzie skserowana została tylko jedna strona karty – decyzją komisji te karty również zostały odrzucone.

Najwięcej głosów zebrała Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, wygrywając projekt ogólnomiejski na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy Myślenice. Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci dwóch quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób poszkodowanych oraz transportu quadów”. Na projekt autorstwa Krzysztofa Druzgały zagłosowały w sumie 2734 osoby.

Drugie miejsce zajął projekt Czesława Bisztygi na budowę boiska piłkarskiego do gry Funinho na obiektach Orła Myślenice, na który oddano 2299 głosów. Kolejny w tej klasyfikacji „Myślenicki Rower Miejski” zebrał 715 głosów, a czwarte „Siłownie zewnętrzne na terenie całego miasta” zaledwie 253 głosy. Realizowane do wyczerpania puli środków na projekty ogólnomiejskie będą zatem dwa pierwsze zadania.

W okręgowych projektach Budżetu Obywatelskiego oraz na terenach wiejskich w zdecydowanej większości przypadków zwycięski projekt angażuje na swoją realizację całą pulę środków. Dwa pierwsze projekty realizowane będą w Borzęcie do wyczerpania środków z puli oraz w Głogoczowie.

 LISTA PROJEKTÓW DO REALIZACJI:

Pogrubione projekty do realizacji. Pierwsza liczba (ważne głosy), druga - głosy nieważne.

 

OGÓLNOMIEJSKIE

1. Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy Myślenice. Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci dwóch quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób poszkodowanych oraz transportu quadów - 93 000 zł

2734 (41,54%) 63 (0,96%)

2. Boisko piłkarskie do gry Funinho - 200 000 zł

2299 (34,93%) 112 (1,7%)

3. „Myślenicki Rower Miejski” - zakup sprzętu i uruchomienie sieci wypożyczalni miejskich rowerów - 200 000 zł

715 (10,86%) 15 (0,23%)

4. Siłownie zewnętrzne na terenie całego miasta - 117 700 zł

252 (3,83%) 6 (0,09%)

5. Rozbudowa i unowocześnienie Placu Zabaw dla dzieci - Myślenice - Zarabie (Dolny Jaz) - 15 000 zł

190 (2,89%) 4 (0,06%)

6. Akademia Seniora - 30 000 zł

165 (2,51%) 9 (0,14%)

7. Znajdź lekarza - 15 000 zł

132 (2,01%) 11 (0,17%)

8. Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna przy placu zabaw (lokalizacja: Osiedle 1000-lecia II) - 15 000 zł

94 (1,43%) 4 (0,06%)

MYŚLENICE - OKRĘG 1

1. Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku - 131 595 zł

799 (40,95%) 19 (0,97%)

2. Modernizacja placu zabaw przy ulicy St. Pardyaka - 130 000 zł

229 (11,74%) 4 (0,21%)

3. „Aktywne przejścia dla pieszych”. Zakup 2 zestawów znaków aktywnych LED i montaż na przejściach dla pieszych przez ulicę Kniaziewicza na skrzyżowaniach z ulicami Sikorskiego i Wybickiego - 16 937 zł

130 (6,66%) 2 (0,1%)

4. „Oświetlenie miejskich ulic”. Zakup lamp i brakujących słupów oświetlenia ulicznego i montaż na ulicy Sobieskiego - boczna - 98 000 zł

67 (3,43%) 1 (0,05%)

MYŚLENICE - OKRĘG 2

1. Ogólnodostępne boisko do mini-piłki nożnej - zagłosuj i graj z nami cały rok - 131 595 zł

596 (30,55%) 6 (0,31%)

2. Myślenickie warsztaty tańca i pantomimy - 29 000 zł

130 (6,66%) 2 (0,1%)

BĘCZARKA

1. Duży namiot - fajna sprawa, z nim udana jest zabawa! - 16 485 zł

115 (80,42%) 36 (25,17%)

2. Zakup sprzętu RTV i sprzętu komputerowego jako wyposażenie do nowo przeniesionej Świetlicy Wiejskiej W Bęczarce - 16 485 zł

28 (19,58%) 0

BORZĘTA

1. Nagłośnienie dla Teatru „Gwiezdne Szyszki” z Borzęty - 12 230 zł

135 (56,49%) 1 (0,42%)

2. Wykonanie obrzeży przy alejce na cmentarzu w Borzęcie - 10 500 zł

75 (31,38%) 2 (0,84%)

3. Organizacja festynu dla mieszkańców Borzęty - 8 500 zł

22 (9,21%) 1 (0,42%)

4. Utworzenie szlaku kapliczkowego - 7 500 zł

7 (2,93%) 0

BYSINA

1. Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi - budowa altany - 20 670 zł

72 (72%) 1 (1%)

2. Zestaw piknikowo-dożynkowy - 20 665 zł

28 (28%) 0

BULINA

1. Wyposażenie na spotkania kulinarne - 9 850 zł

14 (100%) 0

CHEŁM

1. Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach - Chełm 27 762 zł

38 (100%) 0

DROGINIA

1. Zaprojektowanie i urządzenie parku do wypoczynku z alejkami i grillowiskiem - 18 450 zł

65 (39,16%) 0

2. Przystań Ratanica - 18 450 zł

35 (21,08%) 1 (0,6%)

3. Budowa boiska do siatkówki plażowej - 18 450 zł

33 (19,88%) 0

4. „Zielona Sala- Blisko Natury” - 18 450 zł

21 (12,65%) 0

5. Remont trybuny na stadionie LKS Sęp Droginia - 7 000 zł

10 (6,02%) 0

6. „Tablica Wyników” na stadionie LKS „SĘP” Droginia - 6 500 zł

2 (1,2%) 0

GŁOGOCZÓW

1. Dostosowanie sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie do organizacji imprez poprzez zakup 20 składanych stołów konferencyjnych - 8 400 zł

77 (28,62%) 6 (2,23%)

2. Wykonanie zabezpieczenia osuwiska i regulacji cieku wodnego jako kolejny etap udrożnienia drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie - 40 000 zł

67 (24,54%) 0

3. BO parkowanie powinno być uporządkowane - uporządkowanie parkowania samochodów w Centrum Głogoczowa oraz przy przystankach komunikacji zbiorowej - 22 000 zł

52 (19,33%) 2 (0,74%)

4. Siła w Głogoczowie - instalacja urządzeń siłowni zewnętrznych w 3 lokalizacjach w Głogoczowie blisko popularnych tras spacerowych - 24 600 zł

38 (14,13%) 0

5. Zakup dmuchanego wielofunkcyjnego toru przeszkód do zabawy - 14 600 zł

19 (7,06%) 1 (0,37%)

6. Szachy na schodach - 17 000 zł

17 (6,32%) 1 (0,37%)

JASIENICA

1. Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru - 25 000 zł

55 (100%) 3 (5,45%)

JAWORNIK

1. Wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na nowym cmentarzu w Jaworniku - 40 000 zł

275 (52,08%) 4 (0,76%)

2. Budowa amfiteatru wraz z nagłośnieniem w Jaworniku - 40 000 zł

150 (28,41%) 8 (1,52%)

3. Siłownia plenerowa w okolicach obszarów LKS Jawor w ramach rozbudowy placu zabaw dla dzieci - 20 500 zł

76 (14,39%) 1 (0,19%)

4. Dziecięco-Młodzieżowa Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych - 40 000 zł

27 (5,11%) 1 (0,19%)

KRZYSZKOWICE

1. Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od plebanii w lewo, przez most i dalej - 36 100 zł

183 (41,59%) 5 (1,14%)

2. Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych i remontem chodnika - 33 677 zł

71 (16,14%) 2 (0,45%)

3. Wykonanie kostki betonowej na na cmentarzu w Krzyszkowicach - 36 600 zł

65 (14,77%) 0

4. Budowa skweru, ogrodu publicznego wraz z elementami małej architektury przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach - 36 000 zł

62 (14,09%) 1 (0,23%)

5. Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Krzyszkowic - 30 100 zł

32 (7,27%) 0

6. Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej - 29 000 zł

27 (6,14%) 1 (0,23%)

ŁĘKI

1. Mini Plac Zabaw w Łękach - 11 505 zł

249 (100%) 8 (3,21%)

OSIECZANY

1. Wymiana części urządzeń placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni dla dorosłych - 27 915 zł

162 (100%) 0

POLANKA

1. Wykonanie poboczy przy drogach gminnych w Polance - 16 560 zł

84 (100%) 1 (1,19%)

PORĘBA

1. Metamorfoza Szkoły Podstawowej w Porębie - 17 982 zł

211 (77,57%) 7 (2,57%)

2. Monitoring w centrum Poręby - OSP - Kółko Rolnicze - 17 985 zł

43 (15,81%) 0

3. Plac zabaw dla dzieci w Porębie - 17 000 zł

7 (2,57%) 1 (0,37%)

3. Wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży - 17 985 zł

7 (2,57%) 0

5. Siłownia Plenerowa w Porębie - 17 985 zł

4 (1,47%) 0

TRZEMEŚNIA

1. Parking na zapleczu Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni dla personelu ośrodka i pacjentów zakładu rehabilitacji - 35 000 zł

182 (57,05%) 8 (2,51%)

2. Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia - 35 368 zł

137 (42,95%) 3 (0,94%)

ZASAŃ

1. Odgrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Zasani od drogi powiatowej - 12 565 zł

320 (70,95%) 8 (1,77%)

2. „Muzyka łączy ludzi” - organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 12 000 zł

118 (26,16%) 2 (0,44%)

3. Siłownia zewnętrzna - 12 500 zł

12 (2,66%) 1 (0,22%)

ZAWADA

1. Stroje ludowe, suknie wizytowe, czapki na potrzeby mieszkańców Zawady - 17 700 zł,

63 (45,65%) 1 (0,72%)

2. Namioty ochronne na imprezy plenerowe - 17 800 zł

33 (23,91%) 0

3. Instrumenty muzyczne dla mieszkańców - 17 800 zł

42 (30,43%) 1 (0,72%)