Budżet Obywatelski wchodzi w fazę realizacji

Budżet Obywatelski wchodzi w fazę realizacji

Odbyło się kilka kolejnych spotkań z przedstawicielami projektów zgłaszanych do pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Myślenicach, które wygrały głosowanie mieszkańców. Gmina Myślenice rozpoczyna teraz procedury dotyczące realizacji wybranych zadań

Największe zadania inwestycyjne, to Lokalne Centrum Odpoczynku obok Domu Ludowego na Górnym Przedmieściu oraz wymiana nawierzchni na sztuczną na boisku treningowym Orła Myślenice. Kolejnym krokiem po spotkaniach z autorami zadań będzie opracowanie projektu i ogłoszenie przetargów przez Gminę Myślenice na ich wykonanie.

Głosowanie ogólnomiejskie wygrał w pierwszej edycji wniosek na quady ratownicze wraz z przyczepkami do przewozu osób poszkodowanych złożony przez myślenicką Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z psami. Również autorzy tego projektu konsultowali realizację swojego zadania w myślenickim magistracie.

Oprócz wspomnianych wyżej projektów konsultacje przeprowadzono także z przedstawicielami wygranych zadań z Bęczarki, Drogini, Jasienicy, Trzemeśni oraz Poręby. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania, choć niektóre ze składanych wniosków nie wymagają konsultacji i w takich przypadkach autorzy projektów będą informowani telefonicznie o przystąpieniu do realizacji zgłaszanego przez nich zadania.

Gmina Myślenice przymierza się do kolejnej edycji

W tym roku przeprowadzona zostanie druga edycja myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, obecnie trwają prace nad dopracowaniem regulaminu. Po jego akceptacji przez Radnych na sesji Rady Miejskiej określony zostanie harmonogram dotyczący terminów składania wniosków, weryfikacji zadań, głosowania, a następnie wygrane projekty będą realizowane w roku 2019.

- Przypominamy, że do 15 lutego można zgłaszać propozycje zmian do regulaminu kolejnej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Prace nad nowym regulaminem zakończą się z końcem lutego. Razem możemy wprowadzić poprawki, które usprawnią przeprowadzenie kolejnej edycji tego programu. Zapraszamy do współpracy - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie Miasta i Gminy Myślenice.

W marcu regulamin zostanie skierowany na obrady sesji Rady Miejskiej. Propozycje zmian można przesłać na adres promocja@myslenice.pl Z aktualnie obowiązującym regulaminem można zapoznać się na stronie www.bo.myslenice.pl