Bulina pod nowym sztandarem

Bulina pod nowym sztandarem

W planie na ten rok jednostka OSP w Bulinie na pierwszym miejscu umieściła poświęcenie sztandaru, zakupionego w ubiegłym roku za 6.200 zł. Jest to piękny sztandar, ręcznie wyszywany i stanowi powód do dumy całej wsi

W minionym roku druhowie 5 razy interweniowali, głównie przy usuwaniu skutków wichur, czynnie uczestniczyli w uroczystościach wiejskich i parafialnych, brali udział w akcji strażackiego, honorowego krwiodawstwa, a także zabezpieczali imprezy, prowadzili prace porządkowe i drobne remonty w remizie oraz jej otoczeniu. W roku sprawozdawczym jednostka wzbogaciła się o nieodpłatnie przekazany samochód pożarniczy od OSP Osieczany. Jest to star GMB z napędem na 4 koła. Samochód ma już swoje lata i wymaga pewnych napraw, ale jego dużym atutem jest napęd na 4 koła, który w górzystych warunkach wsi jest bardzo ważny. Dokonano też zakupów drobnego sprzętu strażackiego i elementów umundurowania specjalnego. W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono kontrolę hydrantów.

W planach na ten rok, obok uroczystości poświęcenia sztandaru, przewidziano dalsze zakupy sprzętu (w tym drabiny) i remont samochodu oraz wymianę pieca c.o.

Na zebranie sprawozdawcze do Buliny przybył burmistrz Maciej Ostrowski, prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły, prezes miejsko-gminny Waldemar Pachoń, radny powiatowy Stanisław Suder, radny miejski Kazimierz Dąbrowski, sołtys Magdalena Kęsek oraz członkinie stowarzyszenia Maliny z Buliny. Zebranie prowadził Kazimierz Dąbrowski, a sprawozdanie z działalności złożyli: naszelnik Tadeusz Wincenciak, skarbnik Kazimierz Kęsek oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Krzysztof Moryc.

W dyskusji Jan Podmokły zwrócił uwagę na akcję krwiodawstwa, w której oddano już od początku jej prowadzenia, ok. 7000 litrów krwi i przebadano prawie 300 osób pod kątem potencjalnej możliwości oddania do przeszczepu szpiku kostnego. Chwalił dobrą współpracę z jednostką, przedstawił plan zawodów sportowych i turnieju wiedzy pożarniczej dla młodzieży. Podobnie plany szkoleń i ćwiczeń przedstawił Waldemar Pachoń. Przypomniano o konieczności zachowania bezpieczeństwa w czasie akcji. Burmistrz zwrócił uwagę na obchody 100-lecia Niepodległości Polski i budowę Muzeum Niepodległości jako wotum społeczeństwa naszej gminy na ten jubileusz. Podkreślił, jak ważna jest dobra współpraca z wsią i działalność w Bulinie OSP oraz stowarzyszenia pań. Podziękowania i życzenia dla druhów i ich rodzin składali wszyscy zabierający głos. Dziękowano też burmistrzowi i radzie miejskiej za wspieranie straży ochotniczych w całej gminie i otwartość na potrzeby wszystkich jednostek. Wszyscy podkreślali też, jak ważnym wydarzeniem dla całej społeczności Buliny jest sztandar strażacki.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)