Burmistrz Maciej Ostrowski, będzie się starał o reelekcję

7 października 2010 Wydanie 38/2010
Burmistrz Maciej Ostrowski, będzie się starał o reelekcję
Burmistrz Maciej Ostrowski, będzie się starał o reelekcję

Podczas konferencji prasowej w ratuszu 29 września (na zdjęciu) burmistrz Maciej Ostrowski zgłosił oficjalnie swoją kandydaturę w wyborach 21 listopada. Poinformował dziennikarzy lokalnych gazet o zarejestrowaniu (jednego z pierwszych w Małopolsce) Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Ostrowskiego, którego oficjalna strona wkrótce zacznie funkcjonować, podobnie jak prywatny blog (www.maciej.ostrowski.myslenice/blog/) Macieja Ostrowskiego, gdzie Czytelnicy mogą już prezentować swoje komentarze i prowadzić dialog z kandydatem.

Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu Wyborców Macieja Ostrowskiego podobnie jak przed czterema laty jest Mateusz Miska. Maciej Ostrowski zgłosił propozycję zorganizowania debaty w MOKiS ze wszystkimi zarejestrowanymi kandydatami, podczas której dziennikarze mogliby zadawać pytania w poszczególnych blokach tematycznych, a całość prowadzona byłaby przez moderatora, ustalonego przez wszystkie sztaby i wyemitowana w Internecie.

Burmistrz odpowiadając na pytania dziennikarzy m.in. powiedział: - Przypomnę, że 13 marca podczas Zjazdu Powiatowego Platforma Obywatelska poparła moją kandydaturę na stanowisko burmistrza. W obecnych realiach nie przyjąłem warunków PO (m.in. nie zgadzam się na powołanie stanowiska wiceburmistrza), która zgłosiła swojego kandydata na burmistrza. Nie jestem tą decyzją PO zawiedziony… senator Stanisław Bisztyga i poseł Marek Łatas deklarują poparcie mojej kandydatury. Odnośnie przyszłych sojuszów koalicyjnych i innych zagadnień burmistrz odpowiadał:

- Rozmowy koalicyjne będą na pewno prowadzone, ale jest to uzależnione od składu ugrupowań w przyszłej Radzie Miejskiej. Z każdym ugrupowaniem można zawrzeć sojusz, w zależności od tego, ile wprowadzi swoich radnych.

- Nie zgłaszałem swojej kandydatury na 20.lecie samorządu, ponieważ uznałem, że jest jeszcze zbyt wcześnie…

- Uważam, że nie występuje konieczność powoływania stanowiska wiceburmistrza, bowiem naczelnicy wydziałów mają duże uprawnienia i są merytorycznie przygotowani do wypełniania swoich zadań w najważniejszych dziedzinach…

- Za największe sukcesy obecnej kadencji uważam właściwe pozyskiwanie i wykorzystanie środków z Funduszu Spójności, natomiast błędem było wejście gminy i zarządzanie w spółce PKS. Natomiast podkreślam, że występując ze spółki uratowaliśmy gminę od spłaty poręczeń kredytowych związanych z zakupem taboru transportowego dla PKS.

- Mój program wyborczy wkrótce dotrze do mieszkańców miasta i gminy, liczę na merytoryczną i pozytywną kampanię prowadzoną przez kandydatów i sztaby wyborcze, zamierzam zorganizować także cykl rejestrowanych konferencji prasowych, podczas których będę odpowiadał na wszelkie pytania.

Stanisław Cichoń